Justinos Jundulaitės skutinėti velykiniai margučiai (XX a. 4-5 deš., ŽNPD nuosavybė). A.Kuprelytės n.

2021-04-02 / Žemaitijos NP

Scroll to top