Senosios tradicijos. Velykų margučiai (kiaušiai)

2021-04-02 / Žemaitijos NP

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija turi Justinos Jundulaitės XX a. penktame dešimtmetyje skutinėtų velykinių margučių (kiaušių) kolekciją, kurią padovanojo jos dukra Laimutė Puidokienė. Kiaušiniai skutinėti tradiciniais raštais, ant daugelio išskutinėta data, ant vieno užrašas ,,Aleliuja!“, ant kito – ,,Atvelykis“,  dažniausiai dažyti svogūnų lukštais.  Kaip prisimena dukra Laimutė Puidokienė, pagrindinis kiaušinių skutinėjimas buvo Velykų rytą, skutinėjimui turėjo specialų peiliuką. Velykom, kad ir kaip biednai gyveno, visuomet iš vakaro išvirdavo mėsos, iškepdavo nesaldaus mielinio pyrago, pasirūpindavo krienų, ryte virdavo kiaušinius.

***

Justina Jundulaitė gimė 1911 metais Gegrėnuose. Tėvas buvo kaimo amatininkas – statybininkas, mama tvarkėsi ūkyje, augino vaikus. Augo gausioje šeimoje. Justina mokyklą lankė tik vieną žiemą, namuose šeimos vaikus mokė ir tėvas. Mirus tėvui, nuo 10 metų tarnavo kitiems – piemenėle, merge (yra net tarnavusi pas signatarą S. Narutavičių Brėvikių dvare), žygmerge. Po Antrojo pasaulinio karo gyveno Alsėdžiuose, dirbo įvairius darbus: tarnavo pas kolūkio pirmininką, prižiūrėjo vaikus, buvo laiškininke, valytoja. Viena užaugino dukrą Laimutę. Mirė 1991 m. Laisvalaikiu daug skaitė, tarnaudama pas žydus išmoko jų kalbą, vėliau, per Antrąjį pasaulinį karą, pramoko ir rusų kalbą. Nuo mažens buvo žingeidi, gražiai piešė, siuvinėjo, mezgė, siuvinėjimams kūrė raštus, Velykoms skutinėjo margučius, kolekcionavo tarpukario saldainių popierėlius, pašto ženklus. Mėgo poeziją, turėjo gražų balsą, dainavo.

Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistė Aldona Kuprelytė  

Scroll to top