Savanoriauk Žemaitijos nacionaliniame parke!

2023-06-27 / Žemaitijos NP

Savanorystė yra priemonė, galinti jaunam žmogui padėti atrasti save. Atrasti save patinkančioje veikloje, kuri padeda geriau pažinti savo asmenybę, sustiprina pasitikėjimą savimi ir ugdo bendrąsias kompetencijas per praktines veiklas. Jaunam žmogui, kuris dar nėra apsisprendęs, ką nori veikti gyvenime, savanorystė gali tapti tramplynu į mėgstamą veiklą ir darbą. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija (ŽNPD) tiki savanorystės efektyvumu, palaiko jos idėją ir supranta, kad gali prisidėti prie jaunimo kelionės atrandant save.

ŽNPD yra savanorius priimanti organizacija (PO), kuri šiuo metu jau turi sukaupusi nemažą darbo su savanoriais patirtį. Dar 2011 metais nacionaliniame parke pradėjo savanoriauti pirmieji savanoriai iš užsienio. Vėliau atsiradus galimybei organizacija įsitraukė ir į lietuviams savanoriams skirtas programas. Viena tokių – Jaunimo savanoriškos tarnybos  (JST) programa. ŽNPD gali pasigirti neblogais darbo su lietuvių savanoriais rezultatais. Per visą laikotarpį (nuo 2015 metų) net 3 buvę savanoriai yra tapę ŽNPD administracijos darbuotojais ir sėkmingai dirba jau ne vienerius metus. Tai puikus įrodymas to, kad kiekvienas savanoris yra ir potencialus darbuotojas.

Šių metų birželio 23 d. ŽNPD atnaujinta akreditacija Jaunimo savanoriškos tarnybos programoje. Tai reiškia, kad ateinančius trejus metus vėl turime galimybę priimti po 2 savanorius, 6 mėnesių savanorystės laikotarpiui.

ŽNPD yra atsakinga už gamtinio ir kultūrinio paveldo nacionalinio parko teritorijoje saugojimą ir puoselėjimą, gamtosauginio švietimo organizavimą ir vykdymą, visuomenės supažindinimą su išskirtine parko verte, darnaus turizmo skatinimą ir vystymą. Esame pasiruošę priimti darbščius, žingeidžius, norinčius dirbti komandoje bei mėgstančius bendrauti savanorius. Jiems siūlome dinamišką savanorystės patirtį, kupiną įvairių veiklų: gamtos stebėjimai ir tyrimai, teritorijos priežiūra ir tvarkymas, lankytojų aptarnavimas išskirtiniuose objektuose, galimybė kurti ir prisidėti prie kūrybinių procesų ir veiklų (straipsnių rašymas, renginių organizavimas ir t.t.) ir kt.

Daugiau informacijos apie savanorystę Žemaitijos nacionaliniame parke rasite čia:

Scroll to top