Žinduoliai

Žemaitijos nacionalinio parko teritorijoje gyvena daugiau nei 70 procentų šalies žinduolių faunos atstovų – 50 rūšių. Iš jų 8 yra įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą, o Europos Bendrijos svarbos – 16 saugomų rūšių. Keturios rūšys – kanadinė audinė, usūrinis šuo, ondatra, pilkoji žiurkė, yra svetimžemės ir priskirtos invazinėms rūšims.

Graužikų būriui priklausiančių rūšių nacionaliniame parke žinoma daugiausiai – 16. Naminė, dirvinė ir geltonkaklė pelės, rudasis, pievinis ir vandeninis pelėnai, paprastoji voverė, upinis bebras – vieni dažniausių šio būrio gyvūnų. O pamatyti lazdyninę miegapelę ar beržinę sicistą – būtų staigmena, nes šios rūšys retos.

Plėšriųjų žinduolių – 12 rūšių, iš kurių paslaptingiausi – lūšis ir vilkas, išsiduodantys apie savo retus apsilankymus nacionalinio parko miškuose tik iš paliktų pėdsakų. Vandens telkiniuose gyvena ūdros, kanadinės audinės. Miškuose, tai vienur, tai kitur gali aptikti lyg skylėmis išvarpytų kalvelių – barsukų namų. Šių žinduolių iškastuose urvų labirintuose taip pat mėgsta įsikurti rudosios lapės ir usūriniai šunys.

Skraidančių žinduolių – šikšnosparnių – gyvena 11 rūšių. Vieni iš dažnesnių – Natuzijaus šikšniukai, rudieji ausyliai, šiauriniai šikšniai, vandeniniai pelėausiai. Šikšnosparniai sutinkami tiek žmogaus kaimynystėje, tiek miškuose ar prie vandens telkinių. Ypač šių žvėrelių  pamėgtas Platelių dvaro parkas, nes čia dar yra išlikę nemažai senų drevėtų medžių, kuriuose jie  apsigyvena ir veisiasi šiltuoju metų laiku. Kai kurios rūšys lieka žiemoti, giliam įmygiui pasirinkdamos vėsius rūsius.

Po miškus laigo ne tik pilkieji, bet ir saugomi baltieji kiškiai. Pastarieji prieš žiemos sezoną pasikeičia kailiuką, tapdami baltais. Kai yra sniego, šį žvėrelį  pastebėti sudėtinga. Miškuose  taip pat galima sutikti įprastas, visoje šalyje paplitusias žinduolių rūšis: stirnas, tauriuosius elnius, briedžius, šernus.

Žinduolių rūšių sąrašas

Scroll to top