Telmologiniai draustiniai

Žemaitijos nacionaliniame parke yra 5 telmologiniai draustiniai: Ertenio, Pakastuvos, Paparčių, Siberijos, Užpelkių. Bendras jų plotas – 436 ha.

Ertenio telmologinio draustinio apsaugos tikslas – atkurti ir išsaugoti Ertenio pelkės ekosistemą su Europos Bendrijos svarbos pelkių ir pievų buveinėmis, saugomomis rūšimis. Draustinio plotas – 81 ha.

Pakastuvos telmologinio draustinio apsaugos tikslas – išsaugoti Pakastuvos pelkės ekosistemą su saugomomis rūšimis, Europos Bendrijos svarbos vandenų ir miškų buveinėmis, saugomų paukščių perimvietėmis ir maitinimosi vietomis, saugomų vabzdžių bendrijomis. Draustinio plotas – 60 ha.

Paparčių telmologinio draustinio apsaugos tikslas – išsaugoti sudėtingos struktūros Paparčių pelkės ekosistemą su vertingomis biocenozėmis, saugomomis rūšimis ir Europos Bendrijos svarbos pelkių buveinėmis. Draustinio plotas – 151 ha.

Siberijos telmologinio draustinio apsaugos tikslas – išsaugoti sudėtingos struktūros Siberijos paežerės pelkės ekosistemą su Europos Bendrijos svarbos pelkių, miškų ir pievų buveinėmis ir saugomų rūšių bendrijomis. Draustinio plotas – 83 ha.

Užpelkių telmologinio draustinio apsaugos tikslas – atkurti ir išsaugoti būdingą takoskyrinį Užpelkių pelkinį kompleksą su Europos Bendrijos svarbos pelkių buveinių kompleksu, saugomų rūšių bendrijomis. Draustinio plotas – 61 ha.

Scroll to top