Sakralinės vertybės

Tai objektai, vietos, jų kompleksai ir vietovės, reikšmingos religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams. Žemaitijos nacionalinis parkas pasižymi išskirtinėmis sakralinėmis vertybėmis:

 • Žemaičių Kalvarijos sakralinių statinių ansamblis
 • Platelių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios statinių kompleksas
 • Beržoro Šv. Stanislovo bažnyčios pastatų kompleksas
 • Sorų Šv. Antano Paduviečio koplyčia (dar vad. Stonkaičių koplyčia, neturi kultūros vertybės statuso).

Nacionalinio parko buferinės apsaugos zonoje:

 • Bukantės koplyčia
 • Gegrėnų Jėzaus Nazariečio bažnyčios statinių kompleksas (neturi kultūros vertybės statuso).

Žemaičių Kalvarijos sakralinių statinių ansamblis – nacionalinės reikšmės valstybės saugomas objektas, turintis paminklo statusą (Žemaičių Kalvarijos mstl., Plungės r. sav.).

Ansambliui priklauso:

 • Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo mažoji bazilika (pastatyta 1780–1822 m., 1988 m. bažnyčiai suteiktas mažosios bazilikos titulas),
 • šventoriaus tvora ir vartai (pastatyti XX a. 3–4 dešimt.),
 • dominikonų vienuolyno namas (pastatytas 1842–1843 m.),
 • koplytstulpis (vad. Mūro kryžius, pastatytas XIX a. vid.),
 • Kryžiaus kelio stočių koplyčios, 19 vnt. (pastatytos 1637–1726 m.).

Platelių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios statinių kompleksas – valstybės saugoma nacionalinės reikšmės sakralinė vertybė (Platelių mstl., Plungės r. sav.). Kompleksą sudaro Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia (pastatyta 1744 m.) ir varpinė (pastatyta 1899 m.).

Beržoro Šv. Stanislovo bažnyčios pastatų kompleksas – valstybės saugoma sakralinė vertybė (Beržoro k., Plungės r. sav.). Kompleksą sudaro Šv. Stanislovo bažnyčia (pastatyta 1746 m.), koplyčia (pastatyta XVIII a.), varpinė (pastatyta XVIII a pab.).

1759–1760 m. Beržore buvo pastatyta 14 koplyčių – pranciškoniškojo tipo 14 stočių Kristaus kančios kryžiaus kelias. 1962–1964 m. nugriautos Beržoro kalvarijos koplyčios atstatytos atkūrus Nepriklausomybę XX a. paskutiniame dešimtmetyje.

Sorų Šv. Antano Paduviečio koplyčia (dar vad. Stonkaičių koplyčia, Jazdauskiškių k., Plungės r. sav.) – 1917 m. pastatė dvarininkas K. Daugėla, pašventinta 1918 m. Tarpukario laikais ir pokario metu koplyčioje žmonės rinkdavosi gegužinių bei birželinių pamaldų, o prieš Sekmines – kryžaunų dienų giedoti. 2009 m. koplyčia buvo suremontuota. 2009 m. Telšių vyskupas Jonas Boruta atšventino koplyčią ir šalia esančius kryžius bei koplytstulpius.

Bukantės koplyčia – valstybės saugoma regioninės reikšmės sakralinė vertybė (Vydeikių k. Plungės r. sav.), pastatyta 1863 m. 2012 m. restauruojant koplyčią kilnojamame altorėlyje buvo rastas vyskupo Motiejaus Valančiaus antspaudu užantspauduotas relikvijorius. Jame – dviejų šventųjų – Simplicijaus ir Marinio – relikvijos.

Gegrėnų Jėzaus Nazaretiečio bažnyčios kompleksui (Gegrėnų k., Plungės r. sav.) priklauso Jėzaus Nazariečio bažnyčia, kurią 1754 m. pastatė Mykolas Venslauskas, ir varpinė (pastatyta 1882 m.)

Scroll to top