LLI-010 GAMTINIO TURIZMO PRITAIKYMAS VISIEMS (UniGreen)

Projekto tikslas: Sudaryti sąlygas gamtinio turizmo plėtrai pasienio regionuose Latvijoje ir Lietuvoje, gerinant infrastruktūrą ir turizmo produktus, bei pritaikant juos žmonėms su negalia.

Bendra projekto vertė: 1 176 867,14 EUR

ERPF lėšos: 1 000 337,07 EUR

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 01.05.2017.-30.04.2019.

Projekto partneriai:

Kurzemės planavimo regionas, www.kurzemesregions.lv;

Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija, www.anp.lt;

Biržų regioninio parko direkcija, www.birzuparkas.lt;

Durbės savivaldybė, www.durbe.lv;

Kretingos rajono savivaldybės administracija, www.kretinga.lt;

Kuldygos savivaldybė, www.kuldiga.lv;

Ruojos savivaldybė, www.roja.lv;

Saldaus savivaldybė, www.saldus.lv;

Skrundos savivaldybė, www.skrundasnovads.lv;

Ventspilio savivaldybė, www.ventspilsnovads.lv;

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, www.zemaitijosnp.lt

„UniGREEN“ projekto rezultatų bus siekiama:
1) kuriant naujus ir gerinant jau esančius gamtinio turizmo produktus bei didinant jų žinomumą ir prieinamumą visoms keliautojų grupėms;
2) atitinkamomis rinkodarinėmis priemonėmis reklamuojant projekto teritoriją, kaip vieną vietą įvairiapusiam gamtos pajautimui (vadovai, žemėlapiai, tinklalapiai);
3) panaudojant investicijas gamtos objektų valdymui. Lėšos skiriamos infrastruktūrai įrengti (3 apžvalgos bokštams (platformoms), 7 pontoniniams tiltams, 19 informacinių stendų, 1 automobilių stovėjimo aikštelei ir 3 poilsio vietoms, 6 pėsčiųjų takams su rekreaciniais ir edukaciniais elementais). Ši infrastruktūra bus įrengta 10-yje gamtinių teritorijų. 5 iš jų – priskiriamos NATURA 2000 teritorijoms, 2 – šalia jų.
4) kuriant produktus (unikalus metodas: informacija Brailio raštu, įgarsinimo sprendimai, infrastruktūros pagerinimas), pritaikytus žmonėms su negalia.
5) remiant vietos verslą ir vystant kokybišką gyvenamają ir darbo aplinką skirtingoms socialinėms grupėms, įskaitant neįgaliuosius.

Projekto metu Žemaitijos nacionalinio parko direkcija numato įgyvendinti šiuos uždavinius:

Sutvarkyti Platelių ežero apžvalgos aikštelę, įrengti informacinius stendus (9), tarp jų ir Brailio raštu, lankytojų skaičiuotuvą (1);
Suorganizuoti konferenciją apie turizmo sektoriaus pritaikymo žmonėms su negalia galimybes;
Parengti ir išleisti pažintinių takų žemėlapius, lankstinukus ir suvenyrus pritaikytus ir žmonėms turinties regos negalią;
Organizuoti gidų kursus ir praktinius mokymus projekto partnerių specialistams, vietos turizmo paslaugų teikėjams ir verslininkams;
Dalyvauti partnerių organizuojamose veiklose, kelionėse pasisemti gerosios praktikos žinių.

Daugiau informacijos:

Lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja – Rovena Augustinė (tel. +370 659 81609; el.paštas Rovena.augustine@zemaitijosnp.lt)

Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas – Paulius Mika (tel. +370 677 86345; Paulius.mika@zemaitijosnp.lt)

Daugiau informacijos apie programą: www.latlit.eu

http://www.europa.eu/

Projektą iš dalies finansuoja 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa.

* Projekto aprašymas parengtas Europos Sąjungos lėšomis. Už aprašymo turinį atsako Žemaitijos nacionalinio parko direkcija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad ji atspindi Europos Sąjungos poziciją.


Pradėtos įgyvendinti veiklos (informacija nuolat atnaujinama):

 1. Projekto partnerių (34 žmonės) 5 dienų kelionė į Suomiją. Geroji Suomijos patirtis. Kelionės metu lankyti Suomijos nacionaliniai parkai, draustiniai ir kiti turizmo objektai pritaikyti žmonėms su negalia. Daugiau informacijos: Geroji Suomijos patirtis
 2. Platelių ežero apžvalgos aikštelės sutvarkymo darbai. Projekto lėšomis atliekami lankytojų mėgstamos apžvalgos vietos atnaujinimo ir pritaikymo žmonės su negalia darbai. Daugiau informacijos: Platelių apžvalgos aikštelės tvarkymas.
 3. 2017 m. spalio 19-20 d. organizuojama tarptautinė konferencija „Accessible Nature Tourism“.  Daugiau informacijos: Konferencija
 4. Dalyvauta projekto partnerių susitikime Usmoje 2017 m. lapkričio 8-9 d.
 5. Baigta tvarkyti Platelių ežero apžvalgos aikštelė, pastatyti informaciniai stendai, kurių vienas – taktilinis, pritaikytas regėjimo negalią turintiems žmonėms. Daugiau informacijos: Baigta tvarkyti apžvalgos aikštelė
 6. Platelių ežero apžvalgos aikštelėje pastatytas lankytojų skaičiuotuvas, siekiant įvertinti lankytojų, kurie domisi apžvalgos vietomis ir šia konkrečia Platelių ežero apžvalgos aikštele, srautus.
 7.  Dalyvauta mokomojoje išvykoje projekto partneriams ir turizmo srityje dirbantiems specialistams į Kuržemės regioną, Latvijoje 2018 m. gegužės 10-11 d., kurios metu susipažinta su turizmo paslaugų ir infrastruktūros pritaikymo galimybėmis neįgaliesiems.
 8.  Dalyvauta projekto partnerių susitikime Aukštaitijos nacionaliniame parke 2018 m. gegužės 17-18 d.
 9.  Suorganizuoti gidų rengimo kursai 15 žmonių, kuriems išduotas išduotas pažymėjimas, suteikiantis galimybę verstis gido praktika.
 10.  Suorganizuotas praktinis seminaras, siekiant suteikti žinių ir įgūdžių reikalingų bendraujant su žmonėmis, turinčiais fizinę ir regos negalią, teikiant paslaugas turizmo srityje. Taip pat suorganizuotos ekskursijos žmonėms turintiems regėjimo ir judėjimo negalią.
 11. Dalyvauta projekto partnerių susitikime Biržų regioniniame parke 2018 m. spalio 25-26 d.
 12.  Išleisti atvirukai su taktiliniu vaizdu bei reginčiųjų ir Brailio raštu. Taktilinio vaizdo perteikimui buvo naudojama iškilioji spaudos technologija, suprantama regėjimo negalią turintiems žmonėms ir padeda  jį liečiančiam žmogui geriau suprasti realų vaizdą.

Konferencijos „Accessible Nature tourism“, vykusios 2017 m. spalio 19-20 dienomis pranešėjų prezentacijos:

1. Leena Kuosmanen, Laurea Universitetas, Suomija – „How Accessibility can Enhance Tourism? Visitor-Friendly and Barrier-Free Service Environments for Customers with Special Needs;
2. Maris Ceirulis, Liepojos neregių bendrija, Latvija – „Universal Design Principles, Latvia Case;
3. Ginta Žemaitaitytė, Lietuvos žmonių su negalia sąjunga, Lietuva – „Accessible Tourism For All – Are We Ready?„;
4. Riikka Mansikkaviita, Metsähallitus, Parks & Wildlife Finland, Suomija„Everyone outdoors“

 

Scroll to top