LIFE22 NAT/LT/101113698 LIFE OSMO BALTIC „Senųjų ąžuolų kelias auksavabaliui Lietuvoje ir Latvijoje”

Projekto Nr. LIFE22 NAT/LT/101113698 LIFE OSMO BALTIC

Projekto vykdytojas: Lietuvos gamtos fondas

Projekto partneriai: Žemaitijos nacionalinio parko direkcijaDzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijaLietuvos zoologijos sodasDaugavpils universitateNature Conservation AgencyLatgales planosanas regionsLatvijas valsts celi.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2024-01-01 – 2030-06-30 (78 mėn.)

Projekto biudžetas: bendras projekto finansavimas 11 005 398,49 Eur. Projektą finansuoja Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programa LIFE, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija ir Latvijos Respublikos Valstybinė regioninės plėtros agentūra.

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos biudžetas projekte yra 727 124,92 €: 545 343,69 € ES indėlis (75 %), 167 238,73 € LT nacionalinis kofinansavimas (23 %), 14 542,50 € ŽNPD lėšos (2 %).

Projekto tikslas – imtis priemonių ES Buveinių direktyvos prioritetinės rūšies Osmoderma Eremita apsaugai užtikrinti sukuriant tarpvalstybinį ekologinį tinklą, jungiantį Lietuvoje ir Latvijoje egzistuojančias šios rūšies populiacijas, taip pat pasiekiantį Šiaurės Lenkijos ir Pietų Estijos populiacijas.

Projekto uždaviniai: atlikti Osmoderma eremita buveinių inventorizaciją, monitoringą ir mokslinius tyrimus; nustatyti probleminius šios rūšies apsaugos aspektus, pateikti priemones nustatytoms problemoms spręsti bei sukurti veiksmingą, teisinėmis ir administracinėmis žiniomis pagrįstą Osmoderma eremita rūšies išsaugojimo planą atkuriant tinkamas buveines; išplėsti jau esamas NATURA 2000 tinklo teritorijas ar sukurti naujas pagal Buveinių direktyvos reikalavimus; užtikrinti tvarų Osmoderma eremita buveinių tvarkymą ir išsaugojimą įtraukiant į šias veiklas visuomenę.

Daugiau apie LIFE programą:  https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en

Atsakomybės ribojimas: iš dalies finansuojama Europos Sąjungos. Išsakyti požiūriai ir nuomonės yra tik autoriaus (-ių) ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar CINEA požiūrį bei nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei pagalbą teikianti institucija negali būti už jas atsakingos.

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos veiklos projekte:

 • Medžių senolių paieška bei dalyvavimas rengiant detalų potencialių medžių, tinkančių niūraspalviui auksavabaliui gyventi, žemėlapį;
 • Veteranų ir kitų vertingų medžių buveinių atkūrimas ir arboristinis tvarkymas;
 • Sutarčių su medžių savininkais sudarymas, jų registravimas registrų centre;
 • LGF įrengtų dirbtinių buveinių Žemaitijos NP priežiūra ir monitoringas;
 • Pasiūlymų teikimas dėl „Natura 2000” tinklo Lietuvoje plėtros;
 • Duomenų KPI vertinimui bei ekosisteminių paslaugų įvertinimui rinkimas;
 • Monitoringo vykdymas NATURA 2000 teritorijose ir už jų ribų;
 • Dalyvavimas auksavabalio apsaugos būklės gerinimo mokymuose;
 • Nuolatinis projekto įgyvendinamų veiklų viešinimas ir sklaida;
 • Edukacijų organizavimas ir vykdymas;
 • Projekto valdymas ir koordinavimas, ataskaitų rengimas.
Scroll to top