Hidrografiniai draustiniai

Žemaitijos nacionaliniame parke yra 1 hidrografinis draustinis – Šilinės hidrografinis draustinis.

Šilinės hidrografinis draustinis įkurtas siekiant išsaugoti natūralaus miškų upelio etaloną – Šilinės upelį, jo hidrografinę struktūrą ir hidrologinį režimą, miškingą slėnį ir paslėnį su natūraliomis pievomis, šaltiniais, saugomomis rūšimis ir Europos Bendrijos svarbos vandenų ir miškų buveinėmis. Draustinio plotas – 272 ha.

Scroll to top