Geomorfologiniai gamtos paveldo objektai

               Prarajos duobė – gamtos paveldo objektas – yra miške, Babrungėnų kaime, Žemaitijos nacionaliniame parke (koordinatės: x – 367374, y – 6208823 (LKS-94), 55.995282, 21.873933 (WGS)). Objekto plotas – 0,103 ha. Tai stačiais šlaitais, ovalo formos ir lygiu dugnu dauba, kurios ilgis – 36 m, plotis – 20 m, o šlaitai –10 m aukščio. Gamtos paveldo objektu Prarajos duobė paskelbta 2007 metais.
Pagal dauboje esantį vandens kiekį gyventojai spėja, koks bus ruduo. Jei dauboje vasarą yra vandens, tai ruduo bus sausas, jei nėra – lietingas. Pasakojama, kad daubos vietoje stovėjęs dvaras. Ten gyvenę dvariškiai buvę girtuokliai ir ištvirkėliai. Vieną Velykų rytą, pro šalį į bažnyčią einantys žmonės matė per naktį puotavusius dvariškius, o grįždami toje vietoje atradę didelę duobę. Dvaras su visais dvariškiais buvo prasmegęs.

Pūkštės kalnas – gamtos paminklas – yra Barstyčių miške, Žemaitijos nacionaliniame parke (koordinatės: x – 366143, y – 6224514 (LKS-94), 56.135761, 21.846429 (WGS)). Gamtos paminklo plotas – 10,218 ha. Tai didelis pailgos formos kalnagūbris, ištįsęs rytų–vakarų kryptimi, kurio aukštis nuo papėdės – 15 m, ilgis – 150 m, plotis – 90 m. Ant Pūkštės kalno buvo įrengtas trianguliacijos bokštas. Čia yra aukščiausia Skuodo rajono vieta – 171 m virš jūros lygio. Gamtos paminklu Pūkštės kalnas paskelbtas 1997 metais.

Seni žmonės pasakoja, kad Tado Kosciuškos sukilimo metu, 1794 m., jame buvusi įrengta lietuvių ir lenkų kareivių mokykla. Kalno viršūnėje buvęs aukštas bokštas, iš kurio sukilėliai dieną ir naktį sekę rusų judėjimą. Rusai negalėję bokšto pastebėti, nes greta stovėjusi jį gerai dengianti pušis. Mūsiškiai, pralaimėję mūšį, šiame kalne užkasę 9 statinaites aukso – savo iždą. Kadangi kalnas labai didelis, tai niekas negalėjo užeiti tos vietos, kur buvo įkasti pinigai. Naktį ant to kalno atlekiančios įvairios šmėklos, kurios gainioja, gąsdina atėjusiuosius pinigų ieškoti. Vieną naktį lobių ieškotojai išgirsta lyg atlekiant milžinišką paukštį, kitą – medžių viršūnėmis, lyg vilkai staugdami, bėga žvėrys. Kitas padavimas liudija čia buvus pilį, kurią valdęs Pokštas. Kartą tą pilį užpuolę priešai, kurie išžudę pilies gynėjus ir jų vadą Pokštą.

 

Scroll to top