Geomorfologiniai draustiniai

Žemaitijos nacionaliniame parke yra 3 geomorfologiniai draustiniai: Gardų, Margupio ir Medsėdžių. Bendras jų plotas – 294 ha.

Gardų geomorfologinis draustinis įkurtas siekiant išsaugoti nesunaikintą Gardų ozo dalį su saugomomis rūšimis ir buveinėmis. Draustinio plotas – 102 ha.

Margupio geomorfologinio draustinio apsaugos tikslai – išsaugoti ypač raiškią Margupio upelio ir jo intakų slėnių sistemą su būdingomis šlaitų biocenozėmis, saugomomis rūšimis ir buveinėmis. Draustinio plotas – 94 ha.

Medsėdžių geomorfologinio draustinio apsaugos tikslai – išsaugoti Platelių duburiui būdingo plokščiakalvių reljefo etaloną – Medsėdžių limnokeimą – su saugomų vabzdžių buveinėmis. Draustinio plotas – 98 ha.

 

Scroll to top