Geologinis gamtos paveldo objektas

Ubagų kalno akmuo – gamtos paveldo objektas – didžiausias Platelių apylinkių akmuo, esantis Platelių kaime, Žemaitijos nacionaliniame parke (koordinatės: x – 362594, y – 6213423 (LKS-94), 56.03523, 21.795117 (WGS)). Jo aukštis virš žemės – 1,20 m, ilgis – 5 m, plotis – 3,40 m, didžiausia horizontali apimtis – 12,90 m. Gamtos paveldo objektu šis akmuo paskelbtas 2007 metais.

Pasakojama, kad ant akmens buvusi velnio pėda, o akmuo tarnavęs pagoniškoms apeigoms. Kiek šiauriau teka Žvirgždės upelis, o greta stūkso Liepijų miškas. Tokiais vardais pagonybės laikais buvo vadinamos šventos vietos. Grafas Šuazelis mėgino suskaldyti akmenį ir panaudoti svirno statybai, bet atskėlė tik tą dalį su pėda.

Scroll to top