Europos solidarumo korpusas

Europos solidarumo korpusas yra nauja Europos Sąjungos iniciatyva, kuri suteikia jaunimui galimybių savanoriauti arba dirbti savo šalyje arba užsienyje ir įgyvendinti visos Europos bendruomenėms ir gyventojams naudingus projektus.
Veiklos skirtos 18–30 metų asmenims.
Savanoriams programa kompensuoja visas su dalyvavimu pasirinktame projekte susijusias išlaidas: kelionę, apgyvendinimą, vietinį transportą, kalbos kursus, mokymus ir sveikatos draudimą. Taip pat skiria kišenpinigius bei maistpinigius.
2020 m. įgyvendinamas Europos Solidarumo korpuso savanorystės projektas 2020-1-LT02-ESC52-007341 „Savanorystė Lietuvos Saugomose teritorijose„, jo trukmė 2020-02-10_2027-12-31.
Jaunimo savanoriškos veiklos centras “Deineta” yra projektą koordinuojanti organizacija.

Pagrindiniai projekto tikslai:
* Viešinti gamtos bei kultūros paveldo išsaugojimo svarbą;
* Viešinti vietos bendruomenių svarbą visuomenėje;
* Gerinti dalyvaujančio jaunimo kompetencijas suteikiant jiems neformalaus ugdymosi aplinką;
* Skatinti savanorystę kaip alternatyvaus mokymosi būdą;
* Kurti ir palaikyti tarptautinį/kultūrų forumą priimančių organizacijų bendruomenėse;
* Suteikti pagalbą priimančioms organizacijoms (žmogiškųjų išteklių prasme);
* Didinti priimančių organizacijų pajėgumą dirbant tarptautiniame, tarpkultūriniame kontekste.

Šie tikslai yra ilgalaikės misijos dalis, kuria siekiame:
* Suteikti vietos jaunimui įkvepiančių aktyvaus pilietiškumo pavyzdžių;
* Skatinti tarpkultūrinį dialogą ir supratimą, toleranciją ir žmogaus teisių užtikrinimą Lietuvoje;
* Prisidėti prie naujų darbo metodų paieškos priimančiose organizacijose;
* Suteikti projekto dalyviams kuo įvairesnius būdus tobulėti, taip keliant jaunimo konkurencingumą
darbo rinkos bei formalioje švietimo sektoriuose;
* Padėti jaunimui sklandžiau pereiti į savarankišką gyvenimą.

Pagrindinės projekto temos atitinkančios Europos Solidarumo Korpuso prioritetus:
* Jaunimo tarpkultūrinis dialogas.
* Aktyvus dalyvavimas bendruomenės gyvenime.
* Aktyvus jaunimo įtraukimas į pilietišką veiklą.
* Tarptautiškumas, skirtingos kultūros, jaunimo solidarumas kuriant atviresnę visuomenę.


Į Žemaitijos nacionalinio parko direkciją (priimančioji organizacija) 2020 m. vasario 11-12 d. atvyko 2 savanoriai:

Tatjana Obrucheva (prisistatymas)

Xalo Lopez Alvarez (prisistatymas)

Scroll to top