Etnokultūriniai draustiniai

Godelių etnokultūrinis draustinis įkurtas siekiant išsaugoti Godelių kaimo tradicinį kraštovaizdį ir urbanistinę struktūrą, vertingus sodybų etnoarchitektūros elementus ir želdinius, žemaičių kultūros tradicijas ir papročius, šventais laikomus šaltinius, senąsias kaimo kapines, tautodailininko Stanislovo Riaubos gimtosios sodybos vietą, Lietuvos partizano ir partizanų rėmėjos žūties vietą.

Draustinio plotas – 102 ha.

Scroll to top