Botaniniai-zoologiniai draustiniai

Žemaitijos nacionaliniame parke yra 1 botaninis-zoologinis draustinis – Ilgio botaninis-zoologinis draustinis.

Ilgio botaninis-zoologinis draustinis įkurtas siekiant išsaugoti natūralumu ir biologine įvairove išsiskiriantį Ilgio ežero, paežerės pelkių ir miškų ekosistemą su Europos Bendrijos svarbos vandenų, miškų ir pelkių buveinėmis ir joms būdingomis augalų, grybų ir gyvūnų rūšimis, saugomų augalų ir gyvūnų bendrijomis. Draustinio plotas – 272 ha.

Scroll to top