Botaniniai draustiniai

Žemaitijos nacionaliniame parke yra 1 botaninis draustinis – Juodupio botaninis draustinis.

Juodupio botaninis draustinis įkurtas siekiant išsaugoti biologiniu požiūriu itin vertingą Juodupio upelio slėnio, paslėnio, Prieupės ir Briedinės pelkių ekosistemą su Europos Bendrijos svarbos miškų ir pelkių buveinėmis ir joms būdingomis saugomų augalų, grybų ir gyvūnų bendrijomis. Draustinio plotas – 112 ha.

Scroll to top