Amatai

Žemaitija nuo seno garsėja medžio meistrais. Jie savo amato išmokdavo iš tėvų, padėdami jiems meistrauti, dirbdami statybose. Kiti eidavo mokytis pas dailides, iš pradžių pas juos dirbdavo be atlyginimo. Būdavo, kad amatus perimdavo paveldėjimo keliu. Dažniausiai paveldėdavo kalvio ir puodžiaus amatą, nes būdavo perimamos dirbtuvės. Ir šiuo metu nacionaliniame parke daugiausia yra medžio drožėjų, nors vis daugiau atsiranda ir kitų amatininkų, ypač audėjų.

Scroll to top