Rugsėjo 21 d. Žemaitijos nacionaliniame parke vyko akcija „World Cleanup Day“- Gaudupio pelkės „ravėjimas“

2019-09-25 / Žemaitijos NP

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija dėkoja Skuodo r. Ylakių gimnazijos jauniesiems gamtos bičiuliams ir mokytojoms šeštadienį (rugsėjo 21 -ąją) atvykusiems dalyvauti talkoje tvarkant Gaudupio pelkę. Šeirės pažintiniame take mokiniai buvo supažindinti su Parko direkcijos veikla, vykdomais darbais skirtais biologinės įvairovės apsaugai. Nors pagrindiniai gamtotvarkos darbai baigti, pelkė reikalauja nuolatinės priežiūros. Greta, miške augantys medžiai, krūmai, barsto sėklas ir veržiasi į pelkę. Talkos metu buvo raunamos sudygusias pušelės ir eglutės. Pašalinus sumedėjusią augmeniją gerinamos augimo sąlygas – dvilapiui purvuoliui, žvilgančiajai riestūnei, pelkinei laksvai, gegūnėms ir kitai, tik pelkėms būdingai, žolinei augmenijai.

Kraštotvarkos skyriaus vyresn. specialistas
Saulius Sidabras

Nuotraukos autoriaus

Scroll to top