Popietė „Prisimenant mąstytoją Justiną Mikutį (1922-1988)”

2023 10 14

2023 m. spalio 14 d. 14 val., Platelių dvaro svirnas,

Didžioji g. 22, Plateliai, Plungės r. sav.

Kvietimas

14.00 val.  –  Pranciškoniškoji ugdymo tradicija ir Justinas Mikutis

Vaidas Kuprelis, Kretingos pranciškonų gimnazija

14.45 val.  – Justinas Mikutis ir Vilniaus dailės instituto studentai

Prof. Arvydas šaltenis, Lietuvos dailės akademija

15.30 val.  – Fotografijų parodos ,,Mąstytojas Justinas Mikutis (1922-1988)“ pristatymas

Aldona Kuprelytė, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

15.40 val. – Diskusijos, prisiminimai.

Dalyvis, atvykdamas į renginį, patvirtina, kad supranta ir sutinka, jog renginio metu bus fotografuojamas. Nuotraukos gali būti publikuojamos ŽNPD žiniasklaidos priemonėse.

Popietė yra projekto  „Mąstytojas Justinas Mikutis (1922-1988)“ renginys.

     ***

Justinas Mikutis gimė 1922 m. balandžio 27 d. Šateikių Rūdaičiuose, netoli Gintališkės, mirė 1988 m. birželio 2 d. Vilniuje. Gimė ūkininkų Antano Mikučio ir Onos Benetytės keturių vaikų šeimoje. Mokėsi Gintališkės pradžios mokykloje, Plungės progimnazijoje, 1941 m. baigė Kretingos pranciškonų gimnaziją. 1941-1942 m. mokytojavo Večių pradžios mokykloje. Nuo 1942 m. studijavo  lietuvių kalbą ir literatūrą Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Filosofijos fakultete.  1943 m. kovą VDU buvo uždarytas. Justinas grįžo  į Žemaitiją. 1943 m. rudenį pradėjo mokytojauti Šiemulių mokykloje netoli Kulių, o gruodį perėjo į Grigaičių pradžios mokyklą netoli Platelių. 1945 m. gruodį buvo suimtas, nuteistas  ir 1946 metais ištremptas į Uchtos lagerį, 1951 m. perkeltas į Vorkutos lagerį Komijos respublikoje. 1956 m. reabilituotas, grįžo į Lietuvą ir palaipsniui tapo neprisitaikiusios kultūros simboliu, padariusiu įtaką ne tik sovietinės Lietuvos kultūrininkams,bet ir Maskvos, Peterburgo  disidentams.

Dėl savo bekompromisės laikysenos sovietinio režimo atžvilgiu, sykiu ir tremtyje sugadintos sveikatos, turėjo pragyventi iš savo intelekto ir erudicijos neatitinkančių darbų: Eksperimentinio metalo pjovimo staklių mokslinio tyrimo instituto Vilniaus filiale dirbo techniniu vertėju (mokėjo lenkų, vokiečių, prancūzų, rusų kalbas), vėliau gamykloje liftininku. Ypač unikaliai jo geniali asmenybė išsiskleidė dirbant pozuotoju Vilniaus dailės mokykloje ir Dailės institute (1957-1961, 1975-1981 m.). Pertraukų metu, darbų peržiūrose, parodų atidarymuose bei aptarimuose, kelionėse mokiniams ir studentams dėstė savo originalias mintis apie literatūrą, meną, architektūrą, istoriją, filosofiją.

Justinas Mikutis ne tik švietė, bet ir ugdė žmogiškąsias vertybes, moralinį, politinį sąmoningumą. Justiną net trys menininkų kartos vadino Mokytoju, laikė draugu:  Vincas Kisarauskas, Saulė Kisarauskienė, Antanas Kmieliauskas, Vaidotas Žukas, Vladas Vildžiūnas, Vytautas Šerys, Leonardas Gutauskas, Arvydas Šaltenis, Petras Repšys, Povilas Ričardas Vaitiekūnas, Algimantas Švėgžda, Antanas Martinaitis, Audrius Naujokaitis, Eugenijus Varkulevičius, Algė Stankutė-Dargienė ir kt. Nuo gimnazijos laikų J. Mikutis draugavo su skulptoriumi Antanu Mončiu.

 

Organizatorius –  Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

Rėmėjas – Plungės rajono savivaldybė

zemaitijos nacionalinio parko logotipas

    Scroll to top