Nuotolinis seminaras ,,Velykos“

2021 03 23

2021 m. kovo 23 d. įvyks nuotolinis seminaras ,,Velykos“.

Seminaro programa

PROGRAMA

 13.00 val.  –  Velykos tradicijos.

Aldona Kuprelytė, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

13.40 val.  – Praktinis užsiėmimas. Velykinių kiaušinių marginimas vašku.

Sigita Mažeikienė, Platelių gimnazija.

14.15 val.  –  Velykų valgiai.

Daiva Vaškienė, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

15.00 val.  –  Diskusijos

 Maloniai kviečiame susipažinti su žemaičių kultūros paveldu.

Spustelėkite čia, kad prisijungtumėte prie susitikimo: <https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmFjNmVjNzUtYjM5ZC00MWJiLTkxZWEtNDk0MmI2Yjk0MGMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a10d6f22-76d0-4bea-bc7f-10ed6f1a78f7%22%2c%22Oid%22%3a%22b59cf08b-44c2-400f-8925-c4482af0763f%22%7d>

Organizatorius - Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

    Scroll to top