NUOTOLINIS SEMINARAS ,,UŽGAVĖNĖS“

2021 02 15
Užgavėnių persirengėliai pozuoja nuotraukai

PROGRAMA   

2021 m. vasario 15 d.,

Didžioji g. 10, Plateliai, Plungės r. sav. (Teams platformoje)

Seminaro "Užgavėnės" programa (skelbimas)

10.00 val.  –  Užgavėnės Platelių krašte. Tradicijos ir dabartis.

Aldona Kuprelytė, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

10.40 val.  – Praktinis užsiėmimas. Užgavėnių kaukės iš kailio.

Antanas Vaškys, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, kryždirbys, menininkas.

11.25 val.  –  Užgavėnių valgiai

Dalia Jakštienė, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

12.00 val.  –  13.00 val.  –  Pertrauka

13.00 val.  – Praktinis užsiėmimas. Užgavėnių kaukės iš įvairių medžiagų.

Daiva Vaškienė, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

 13.45 val.  –  Filmukai apie Užgavėnes:  Vyto Jaugėlos ,,Žiemos šventė Plateliuose“ (begarsis), 1970 m.  ir Vlado Gaudiešiaus ,,Žėima, žėima, biek ėš kėima“, 1982 m.

Filmų aptarime dalyvaus Vytas Jaugėla, kryždirbys, tautodailininkas.

14.15 val.  – Diskusijos

Maloniai kviečiame susipažinti su žemaičių kultūros paveldu.

Prisijunkite:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmRkN2RjOTctYTA0My00ZjliLTkwMjAtNzlkNzM5NGFkYzA5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c1871dad-90d7-40bb-b84b-15875848e0c2%22%2c%22Oid%22%3a%22f143ebc3-960d-4bf1-af6a-21decab4eb75%22%7d

Organizatorius Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

zemaitijos nacionalinio parko logotipas

    Scroll to top