NUOTOLINIS SEMINARAS ,,UŽGAVĖNĖS“
2021 02 15

PROGRAMA   

2021 m. vasario 15 d.,

Didžioji g. 10, Plateliai, Plungės r. sav. (Teams platformoje)

Seminaro "Užgavėnės" programa (skelbimas)

10.00 val.  –  Užgavėnės Platelių krašte. Tradicijos ir dabartis.

Aldona Kuprelytė, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

10.40 val.  – Praktinis užsiėmimas. Užgavėnių kaukės iš kailio.

Antanas Vaškys, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, kryždirbys, menininkas.

11.25 val.  –  Užgavėnių valgiai

Dalia Jakštienė, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

12.00 val.  –  13.00 val.  –  Pertrauka

13.00 val.  – Praktinis užsiėmimas. Užgavėnių kaukės iš įvairių medžiagų.

Daiva Vaškienė, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

 13.45 val.  –  Filmukai apie Užgavėnes:  Vyto Jaugėlos ,,Žiemos šventė Plateliuose“ (begarsis), 1970 m.  ir Vlado Gaudiešiaus ,,Žėima, žėima, biek ėš kėima“, 1982 m.

Filmų aptarime dalyvaus Vytas Jaugėla, kryždirbys, tautodailininkas.

14.15 val.  – Diskusijos

Maloniai kviečiame susipažinti su žemaičių kultūros paveldu.

Prisijunkite:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmRkN2RjOTctYTA0My00ZjliLTkwMjAtNzlkNzM5NGFkYzA5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c1871dad-90d7-40bb-b84b-15875848e0c2%22%2c%22Oid%22%3a%22f143ebc3-960d-4bf1-af6a-21decab4eb75%22%7d

Organizatorius Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

zemaitijos nacionalinio parko logotipas

    Scroll to top