Nuotolinis seminaras ,,UŽGAVĖNĖS“

2022 02 22

PROGRAMA   

2022 m. vasario 22 d.,

Didžioji g. 10, Plateliai, Plungės r. sav.

Renginio skelbimas

14.00 val.  –  Istoriko, muziejininko J.Mickevičiaus etnografinė medžiaga apie Užgavėnes

Aldona Kuprelytė, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

14.40 val.  – Praktinis užsiėmimas. Užgavėnių Morė.

Antanas Vaškys, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, kryždirbys, menininkas;

Vytas Jaugėla, kryždirbys, tautodailininkas.

15.20 val.  –  Praktinis užsiėmimas. Užgavėnių kaukės iš tekstilės.

Dalia Jakštienė, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

16.00 val.  – Užgavėnių valgiai.

Daiva Vaškienė, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

16.30 val.  – Diskusijos.

Maloniai kviečiame susipažinti su žemaičių kultūros paveldu.

Prisijunkite:

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTYxNDViNWEtYTFhNi00MzhlLThiMGUtYTlkMDcyNDdiYTcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a10d6f22-76d0-4bea-bc7f-10ed6f1a78f7%22%2c%22Oid%22%3a%22b59cf08b-44c2-400f-8925-c4482af0763f%22%7d>

    Scroll to top