Nuotolinė konferencija „Žemaitijos kryžiai”

2022 11 24

PROGRAMA   

2022 m. lapkričio 24 d.,

Didžioji g. 10, Plateliai, Plungės r. sav.

 

Pranešimai

11.00 val.  –  Projekto ,,Kryždirbystė. Žemaitjos kryžiai“ pristatymas

Aldona Kuprelytė, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

11.15 val.  – Mažoji architektūra – problematika ir išsaugojimo galimybės

Aurelija Ričkuvienė, Kultūros paveldo departamento prie KM Telšių - Tauragės teritorinis skyrius

 

12.00 val.  – Telšių apskrities kryždirbiai – liaudies meno parodos „Aukso vainikas“ laureatai

Sigita Dacienė, Telšių kultūros centras

 

12.30 val.  –  13.00 val.  –  Pertrauka

 

13.00 val.  – Stogastulpiai – išskirtinis kryždirbystės paveldas

Gintaras Ramonas, Plungės rajono savivaldybės administracija

 

13.30 val.  –  Žemaitijos kryžiai. Tradicijos, išsaugojimo iššūkiai

Alioyzas Pocius, kryždirbys, tautodailininkas, sertifikuotas meistras

Antanas Vaškys, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

Aldona Kuprelytė, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

14.00 val.  –  Kryždirbystės vaidmuo sakralinio meno ir paveldo simpoziume ,,Versmės“

Rūta Končiutė-Mačiulienė, Mažeikių rajono savivaldybės administracija

 

14.30 val.  – Diskusijos

Maloniai kviečiame susipažinti su mūsų kultūros paveldu.

Prisijunkite:

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGI5NjE4NzMtZDNjMi00MmRmLTkwMTMtM2EzZmRiYWUzZWFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a10d6f22-76d0-4bea-bc7f-10ed6f1a78f7%22%2c%22Oid%22%3a%22b59cf08b-44c2-400f-8925-c4482af0763f%22%7d>

 

RENGINIO SKELBIMĄ RASITE ČIA

    Scroll to top