Magdelenos Zeniauskaitės Razbadauskienės poezijos knygos ,,Nebaigti jausmai“ pristatymas

2022 07 30

Gimė 1956 m. Gilaičių kaime. Mokėsi Dovainių pradinėje mokykloje. 1975 m. baigė Platelių vidurinę mokyklą ir studijavo Šiaulių pedagoginiame institute. 1979 m. įgijusi lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos specialybę dirbo Gegrėnų aštuonmetėje mokykloje. 1985 - 2021 m. Klaipėdos rajono Ketvergių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja. Nuo 2022 m. dirba lietuvių kalbos mokytoja.

Kūrybinis kelias prasidėjo dar mokyklos suole. Bendradarbiavo su Plungės rajono laikraščio redakcija.

Studijų metais priklausė Šiaulių miesto literatų sekcijai. Darbo metais bendradarbiavo su Mažeikų, Plungės laikraščių redakcijomis.

Yra Klaipėdos rajono literatų klubo „Potekstė“ narė. Almanachų – „Iš minčių ir akimirkų“(2009);  „Laikas eina žingsniais atsargiais“ (2018 );  rinktinės vaikams „Pasikatiskaitinėkime“ (2020) bendraautorė.

Dalyvauja Klaipėdos miesto ir rajono , Plungės rajono literatų organizuotuose poezijos skaitymuose.

2019 m. išleido poezijos rinktinę „Nebaigti jausmai“.

 

Magdelenos Zeniauskaitės Razbadauskienės poezijos knygos ,,Nebaigti jausmai“ pristatymas.

2022 m. liepos 30 d. 15 val. Platelių dvaro svirne (Didžioji g. 22)

    Scroll to top