Konferencija ,,ŽEMAITIJOS KOPLYTSTULPIAI“ (nuotolinė)

2021 12 9

PROGRAMA   

2021 m. gruodžio 9 d.,

Didžioji g. 10, Plateliai, Plungės r. sav. (Teams Microsoft platforma)

Renginio skelbimas

 

Pranešimai

11.00 val.  –  Projekto ,,Kryždirbystė. Žemaitjos koplytstulpiai“ pristatymas

Aldona Kuprelytė, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

11.15 val.  – Kryždirbystės paveldas: tradicijų perdavimas jaunimui

Viktoras Raibužis, mokytojas metodininkas, tautodailininkas, sertifikuotas meistras

11.45 val.  –  Kryždirbystės paveldas Mažeikių rajone. Išsaugojimo problemos

Rūta Končiutė-Mačiulienė, Mažeikių rajono savivaldybės administracija

12.30 val.  –  13.00 val.  –  Pertrauka

13.00 val.  – Kryždirbystės tendencijos Plungės rajono savivaldybėje

Gintaras Ramonas, Plungės rajono savivaldybės administracija

13.45 val.  –  Koplytstulpių restauracija. Tradicijos, išsaugojimo iššūkiai

Alioyzas Pocius, kryždirbys, tautodailininkas, sertifikuotas meistras

Antanas Vaškys, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

Aldona Kuprelytė, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

14.15 val.  – Diskusijos

Maloniai kviečiame susipažinti su mūsų kultūros paveldu.

Prisijunkite:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDFiNTJkNWEtNDVmOC00MWE2LWI5YjktMDIzNjMzNDRlZGE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a10d6f22-76d0-4bea-bc7f-10ed6f1a78f7%22%2c%22Oid%22%3a%22b59cf08b-44c2-400f-8925-c4482af0763f%22%7d

Organizatorius Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

Rėmėjai:  Lietuvos kultūros taryba, Plungės r.sav.

Projekto „Projekto ,,Kryždirbystė. Žemaitjos koplystulpiai““ renginys. Renginys skirtas Žemaitijos nacionalinio parko 30 – mečiui paminėti.

 

zemaitijos nacionalinio parko logotipas

 

 

    Scroll to top