Konferencija ,,Kryždirbystė Žemaitijoje“ (nuotolinė)

2020 12 4

Renginio skelbimas

PROGRAMA   

2020 m. gruodžio 4 d.,

Didžioji g. 10, Plateliai, Plungės r. sav. (nuotoliniu būdu Teams platformoje)

Pranešimai

11.00 val.  –  Projekto ,,Kryždirbystė. Žemaitjos koplytėlės“ pristatymas

Aldona Kuprelytė, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

11.15 val.  – Nekilnojamasis kryždirbystės paveldas Plungės rajone

Gintaras Ramonas, Plungės r. savivaldybė

11.45 val.  –  Koplytėlių restauracija. Tradicijos, išsaugojimo iššūkiai

Alioyzas Pocius, kryždirbys, tautodailininkas, sertifikuotas meistras

Aldona Kuprelytė, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

12.30 val.  –  13.00 val.  –  Pertrauka

13.00 val.  – Tradicinių ir šiuolaikinių priemonių ir metodų naudojimas kryždirbystėje

Egidijus Paulauskas, kryždirbys, dailidė

Antanas Vaškys, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

 13.45 val.  –  Kryždirbystės paveldo pristatymas visuomenei, jaunimui

Alioyzas Pocius, kryždirbys, tautodailininkas, sertifikuotas meistras

14.15 val.  – Diskusijos

Maloniai kviečiame susipažinti su mūsų kultūros paveldu.

Prisijunkite: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjcwMjE4OGItMzkzZi00NzNiLWFiMzUtNGFjZTZkZTgxYTA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c1871dad-90d7-40bb-b84b-15875848e0c2%22%2c%22Oid%22%3a%22f143ebc3-960d-4bf1-af6a-21decab4eb75%22%7d

 

Organizatorius Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

Rėmėjai:  Lietuvos kultūros taryba, Plungės r.sav.

Projekto „Projekto ,,Kryždirbystė. Žemaitjos koplytėlės“ renginys.

zemaitijos nacionalinio parko logotipas        

 

    Scroll to top