Konferencija ,,Istoriniai sodai“ (nuotolinė)

2021 11 24

Renginio skelbimas

 

PROGRAMA   

2021 m. lapkričio 24 d.,

Didžioji g. 10, Plateliai, Plungės r. sav.

Pranešimai:

10.00 val.  –  Projekto ,,Platelių dvaro sodybos parkas ir sodas. Praeitis ateičiai“ pristatymas

Aldona Kuprelytė, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

10.15 val.  –  Platelių dvaro sodybos parko želdynų tvarkybos darbų projektas

Aurimas Vengris, projektuotojas

10.45 val.  –  Pasivaikščiojimas po senuosius sodus

Gražvydas Jegelevičius, Gamtinės žemdirbystės institutas

11.30 val.  –  Renavo dvaro sodybos istorinis sodas

Deividas Makavičius, Nomeda Vėlavičienė, Mažeikių rajono Renavo dvaro sodyba

12.15 val.  –  13.00 val.  –  Pertrauka

13.00 val.  – Lietuvos dvarų istorinių želdynų paveldas ir paveldosauga

Dr. Dainius Labeckis, Lietuvos nacionalinis muziejus

13.45 val.  –  Senosios sodo augalų veislės

Dr. Bronislovas Gelvonauskis, Valstybinė miškų tarnyba

14.30 val.  – Diskusijos

Maloniai kviečiame susipažinti su mūsų kultūros paveldu.

Prisijunkite:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjIwMWU1NWMtMmVmNS00NjIxLThjZmUtNGYxYWIwZDhhNjM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a10d6f22-76d0-4bea-bc7f-10ed6f1a78f7%22%2c%22Oid%22%3a%22b59cf08b-44c2-400f-8925-c4482af0763f%22%7d

 

Organizatorius Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

Rėmėjas  Lietuvos kultūros taryba

Projekto ,,Platelių dvaro sodybos parkas ir sodas. Praeitis ateičiai“ renginys.

zemaitijos nacionalinio parko logotipas

    Scroll to top