Kazės Katkienės darbų paroda

2019 08 10

Apie autorę
Gimė 1949 m. sausio 24 dieną Siriškėsų k. netoli Varnių. Lankė Navardėnų mokyklą, kur baigė 8 klases. Studijavo Pajūralio žemės ūkio technikume, 1967 m. įsigijo zootechniko specialybę. Trumpai dirbo Žemaičių Naumiesčio tarybiniame ūkyje, vėliau, nuo 1968 m., ilgus metus - Platelių kolūkyje laborante, fermos vedėja ir kt.
Siuvinėti pradėjo dar mokykloje. Paskui rankdarbius reikėjo užmiršti – kiti darbai, šeima, vaikai. Nuo 2013 m. pradėjo lankyti įvairius amatų užsiėmimus Platelių dvaro svirne, vėliau Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centre. Mokėsi megzti riešines, pirštines, velti, siuvinėti, austi ir kt. Aktyviai dalyvauja Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centro veikloje, įvairiuose projektuose, mugėse, jos darbai eksponuoti Plateliuose, Ylakiuose, Židikuose. Tai pirmoji Kazės Katkienės autorinė paroda.

Parodos atidarymas 2019 m. rugpjūčio 10 d., 11.00 val. Platelių dvaro arklidėje (Didžioji g.22, Plateliai)
Ekspozicija veiks 2019 m. rugpjūčio 10 d. – rugsėjo 10 d.

Maloniai kviečiame dalyvauti!

    Scroll to top