Kazės Katkienės darbų paroda

2024 01 27
K.Katkienė audžia žemaitišką sijojną.
Parodos pristatymas sausio 27 d. 11:00 val.
Paroda veiks sausio 9 - vasario 7 d. Platelių dvaro svirne (Didžioji g. 22, Plateliai).
Apie autorę
Gimė 1949 m. sausio 24 dieną Siriškės k. netoli Varnių. Lankė Nevardėnų mokyklą, kur baigė 8 klases. Studijavo Pajūrio žemės ūkio technikume, 1967 m. įsigijo zootechniko specialybę. Trumpai dirbo Žemaičių Naumiesčio tarybiniame ūkyje, vėliau, nuo 1968 m., ilgus metus - Platelių kolūkyje laborante, fermos vedėja ir kt.
Siuvinėti pradėjo dar mokykloje. Paskui rankdarbius reikėjo užmiršti – kiti darbai, šeima, vaikai. Nuo 2013 m. pradėjo lankyti įvairius amatų užsiėmimus Platelių dvaro svirne, vėliau Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centre. Mokėsi megzti riešines, pirštines, velti, siuvinėti, austi ir kt. Aktyviai dalyvauja Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centro veikloje, įvairiuose projektuose, mugėse, jos darbai eksponuoti Plateliuose, Ylakiuose, Židikuose. Tai antroji Kazės Katkienės autorinė paroda.
Renginio skelbimas čia
    Scroll to top