Jubiliejinės KAZIO STRIAUPOS darbų parodos atidarymas

2022 03 5
Jubiliejinė Kazio Striaupos medžio drožinių paroda
Parodos atidarymas kovo 5 d. 14 val.
Ekspozicija veiks kovo 5 – balandžio 29 d. Platelių dvaro svirne.
Plateliai, 2022 m.
Kazys Striaupa gimė 1932 m. Žemaičių Kalvarijos sen. Kubakių k. Nuo 1961 m. gyvena Platelių sen. Dovainių k. Kolūkyje dirbo vairuotoju. Drožti pradėjo 1993 m. K.Striaupa drožia šventuosius, Kristaus gyvenimo ir mirties scenas, Užgavėnių kaukes, vaizdus iš kaimo gyvenimo ir kt. Medžio drožimo niekur nesimokė; kaip sugeba, taip ir daro. LTS narys nuo 2000 m.
Pirmoji autorinė paroda įvyko 1995 m. Žemaitijos nacionalinio parko informacijos centre. Vėliau jo darbai eksponuoti įvairiose parodose Plungėje, Plateliuose, Telšiuose, Mažeikiuose, Kretingoje, Klaipėdoje,Vilniuje, Islandijoje, ne kartą dalyvavo respublikinėje medžio drožėjų konkursinėje parodoje Rokiškyje Lionginui Šepkai atminti. 2004 m. Kazys Striaupa tapo šios parodos laureatu. 2004 m. dalyvavo medžio drožėjų kūrybinėje stovykloje Plateliuose. 2006 m. ir 2011 m. K.Striaupa tapo konkursinės liaudies meno parodos ,,Aukso vainikas” lauretu už geriausius vaizduojamosios dailės kūrinius. 2021 m. apdovanotas Plungės r. sav. Kultūros ir meno premija.
1999 m. Dovainių kaime K.Striaupa lankytojams atvėrė savo pastatytos klėtelės, kurioje eksponuojami autoriniai drožiniai, duris.
K.Striaupos darbų yra įsigiję Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, Telšių ,,Alkos” muziejus, privatūs asmenys.
    Scroll to top