Jubiliejinė Vyto Jaugėlos darbų paroda

2023 10 21

Skelbimas

2023 m. spalio 21 d. 12.00 val. nuoširdžiai kviečiame į parodos atidarymą Platelių dvaro svirne. Renginyje dalyvaus Kulautuvos vyrų vokalinis ansamblis ,,Šilokas“ (vadovas Donatas Šiaudytis).

Ekspozicija veiks 2023 m. spalio 18 d. – lapkričio 18 d.

***

 Apie autorių

Vytas Jaugėla  gimė 1938 m. spalio 18 d. Paupio k., Raseinių r.

Gyvena Gintališkėje, Plungės r.

2000 m. priimtas į Lietuvos tautodailininkų sąjungą.

I š s i l a v i n i m a s :

1953 m. Laukuvos vidurinėje mokykloje baigė septynias klases.

1957 m. baigė Rietavo žemės ūkio technikumą.

1962 m. baigė Respublikinę vienmetę kolūkių ir tarybinių ūkių vadovaujančių kadrų rengimo mokyklą prie Lietuvos Žemdirbystės mokslo tyrimo instituto Dotnuvoje.

D a r b a s :

1957 m. Požerės kolūkio (Šilalės r. sav.) agronomas.

1960 – 1961 m.  Jūros kolūkio (Rietavo sav.) agronomas-zootechnikas.

1962 – 1965 m.  ,,Mūsų ateities“ kolūkio Gegrėnuose (Plungės r.sav.) pirmininko pavaduotojas.

1965 – 1967 m.  ,,Mūsų ateities“ kolūkio Gegrėnuose (Plungės r.sav.) pirmininkas.

1967 – 1992 m. Dovainių kolūkio (Plungės r.sav.) pirmininko pavaduotojas.

1993 – 1995 m. Platelių apylinkės viršaitis (Plungės r.sav.).

1995 – 2005 m. Gintališkės kultūros namų direktorius (Plungės r.sav.).

2005 – 2007 m. Gintališkės kultūros namų meno vadovas (Plungės r.sav.).

P e r s o n a l i n ė s  p a r o d o s :

1996, 1998, 2008, 2013, 2017, 2018 m. – Plateliuose (Plungės r.sav.).

1997, 2020 m. – Daugėduose (Rietavo sav.).

1998, 2014 m. – Žemaičių Kalvarijoje (Plungės r.sav.).

2002, 2020 m. – Laukuvoje (Šilalės r.sav.).

2003, 2019 m. – Plungėje.

2009 m. – Gintališkėje (Plungės r.sav.).

2015 m. – Juodupėnuose (Kretingos r.sav.).

2016 m. – Rietave.

2018 m. – Salantuose (Kretingos r.sav.).

2018 m. – Rūdaičiuose (Kretingos r.sav.).

2019 m. – Grūšlaukėje (Kretingos r.sav.).

2019 m. – Laukžemėje (Kretingos r.sav.).

2019 m. – Vidmantuose (Kretingos r.sav.).

2019 m. – Gegrėnuose (Plungės r.sav.).

2019 m. – Mosėdyje (Skuodo r.sav.).

2019 m. – Priekulėje (Latvija,).

2020 m. – Alsėdžiuose (Plungės r.sav.).

2020 m. – Labardžiuose (Rietavo sav.).

2004 m., 2006 – 2009 m.  dalyvavo Žemaitijos nacionalinio parko organizuotose kūrybinėse stovyklose.

2019 m. – dalyvavo medžio drožėjų plenere ,,Žemaitiškos ličynos“  Šiauliuose.

A p d o v a n o j i m a i :

2007 m. Žemaitijos Užgavėnių parodos – konkurso III vieta (tradicinės kaukės).

2013 m. Žemaitijos Užgavėnių parodos – konkurso III vieta (tradicinės kaukės).

2014 m. respublikinės parodos – konkurso „Aukso vainikas“ III vieta (skulptūra).

2016 m. respublikinės parodos – konkurso „Aukso vainikas“ III vieta (skulptūra).

2018 m. suteiktas Platelių garbės piliečio vardas.

2019 m. respublikinės parodos – konkurso „Aukso vainikas“ III vieta (skulptūra).

2020 m. Plungės r. sav. Kultūros ir meno premija.

2021 m. respublikinės parodos – konkurso „Aukso vainikas“ I vieta (skulptūra).

Pastatyti kryždirbystės objektai:

2003 m. Kryžius Tuzų k. (Kretingos r.sav.).

2004 m. Koplystulpis su šv. Pranciškumi Stirbaičių k. (Plungės r.sav.).

2005 m. Koplystulpis su Rūpintojėliu Gintališkės k. (Plungės r.sav.).

2005 m. Koplystulpis su Jonu Nepomuku prie kelio Darbėnai – Vaineikiai (Kretingos r.sav.).

2006 m. Koplytėlė (baublys) su Jonu Nepomuku Gintališkės bažnyčios šventoriuje (Plungės r.sav.).

2006 m. Misijų kryžius su Nukryžiuotoju Gintališkės bažnyčios šventoriuje (Plungės r.sav.).

2007 m. Kryžius su Nukryžiuotoju Beržore, prie kelio į Pamedlinčius (Plungės r.sav.).

2007 m. Kryžius Šateikių kapinėse (Plungės r.sav.).

2009 m. Koplytėlė prie medžio su Marija Maloningąja Beržore (Plungės r.sav.).

2009 m. Kryžius su Nukryžiuotoju Tuzų k. senkapiuose (Kretingos r.sav.).

2009 m. Koplystulpis  su Geruoju Jėzumi Šateikiuose (Plungės r.sav.).

2010 m. Kryžius su Nukryžiuotoju Beržore (Plungės r.sav.).

2010 m. Šv. Pranciškaus skulptūra koplytstulpiui Gintališkėje (Plungės r.sav.).

2011 m. Koplystulpis su šv. Jurgiu Gintališkės k. (Plungės r.sav.).

2013 m. Kryžius su Nukryžiuotoju Žemaičių krikšto jubiliejui Gintališkės bažnyčios šventoriuje (Plungės r.sav.).

2015 m. Koplystulpis su šv. Antanu ir Rūpintojėliu Gintališkės k. (Plungės r.sav.).

2017 m. Koplystulpis su Rūpintojėliu Laivių k. (Kretingos r.sav.).

2017 m. Antkapinis paminklas – koplytstulpis su Šv. Mergele Marija Telšių kapinėse (Telšių r.sav.)

2018 m. Kryžius su Nukryžiuotoju Užpelkių k. (Plungės r.sav.).

2021 m. Koplytstulpis nuoroda Gintališkėje (Plungės r.sav.).

 

Sodyboje yra įkūręs savo kūrybos darbų ir senienų ekspoziciją.

    Scroll to top