Jono Strazdausko fotografijos paroda RŪKAI

2019 08 2

Paroda veiks nuo rugpjūčio 2 d. iki rugsėjo 28 d.

Žemaitijos nacionalinio parko Platelių dvaro svirne

Plateliai, Didžioji g. 22

2019 m.

Parodos skelbimas

Žvilgsnis į rūkus, pro rūkus

Neatsimenu, kada pirmą kartą pamačiau Jono Strazdausko fotografijas. Tai turėjo būti seniai – Sedoje, Salantuose, Alsėdžiuose, Mažeikiuose, Varniuose, o greičiausiai Židikuose, kai mes, Šatrijos Raganos bendrijos nariai, dažniau ten važinėdavome. Krito į akis profesionaliai nufotografuota koplytėlė Židikų kapinėse: judrus pilkšvas dangus, nejudrūs seni akmens paminklai ir grakštus tamsraudonių plytų statinys, lyg augantis į viršų. Židikų koplytėlė tarsi davė spalvą tekančios saulės pirmųjų spindulių apšvietimams fotografijose – atšvaitams medžiuose, namuose, suartoj žemėj, žolėj. Bet ar nebus taip, kad pirmiausia pamačiau patį Joną Strazdauską, santūrų, orų žemaitį, kažkaip nematomai (nei puola į priekį, nei užeina už akių, nei lipa ant kėdės) dirbantį savo darbą – fotografuojantį. Susijęs ir su Židikais, ir su Plinkšėm, ir su Mažeikiais. Iš pačių pamatų susijęs su Žemaitija. Vaikščiojantis, stebintis, ieškantis tinkamo rakurso. Pirmiausia žvilgsniui, paskui fotografijai. Bet ne tik. Tiesiog gerai jaučiantis prigimtą žemę, jos alsavimą ūkavimą, sugebantis atskirti, kur gera vieta. Vieta, kurioje norisi būti, kurion traukia sugrįžti. Dėkinga Jonui, kad ir apie mano tėviškę, kraštą palei Girgždūtės kalną ir piliakalnius, kur yra fotografavęs, ištarė: gera vieta. Gera vieta, nors ir puola svetimi šunys. Vieta neišnyksta, jei iš jos ir pasitraukia savieji, vietiniai. Pasižvalgai ir pamatai, kad lyg ir nieko nėra, tik keli seni medžiai, nauja daržinė (pradėjo kurtis, bet neįsikūrė), o kažko svarbaus būta. Taip, keliolika metų buvo Siriškės pradžios mokykla ūkininko Adomo Vasiliausko trobos gerajame gale; pilna čia buvo mažų, guvių žmogučių, pasklidusių po pasaulį. Nufotografuota ta vieta Jono Strazdausko, nebeišnyks. Perkopęs šešiasdešimtmetį, gimęs 1947 m. netoli Šatrijos Raganos Židikų, Bukančių bajorkaimyje (gaila, kad sunyko šie iškalbūs žemaitiškų vietų pavadinimai); Strazdauskas, nors ir kaip, gražiau būtų Strazdas. Bet paukščio prigimtis išlikusi – giedoti savo kraštui, rinkti kaip grūdus vaizdus, esančius, pasirodančius, išnykstančius. Žiūrėti ir iš pažemių, ir nuo kokios aukštesnės šakos. Į kaimus, dar vos esančius ir jau išnykusius, į buvusius mažus žemaičių bajorų dvarelius, į dvarvietes.                                                                                                                                      (Viktorija Daujotytė)

Fotomenininkas (1989), Meno kūrėjas (statusas suteiktas 2005), Mažeikių krašto premijos laureatas (2006), Lietuvos fotomenininkų sąjungos Garbės narys (2013), Mažeikių savivaldybės Garbės pilietis (2014).  Gimė 1947 m. birželio 30 d. Bukončių km., Mažeikių rajone. 1966–2009 laikraščio „Santarvė“ fotokorespondentas.

Svarbesni fotografijų ciklai: „Gimtinės spalvos“ (1966 ), „Turgus“ (1996 ), „ Išeinantys medžiai“ (1998 ), „ Žemaitijos rūkai“ (1999 ), „ Atodangos“ (2011).

Apdovanojimai ir įvertinimai

Sidabrinis „Fujifilm“ prizas – pelnytas IV tarptautinėje fotografijos parodoje „GAMTA – VISŲ NAMAI 98“ (Kaunas, 1998 m.); „Fujifilm“ Europos spaudos fotografijos konkurso „Lietuva – 98“ nugalėtojas (Vilnius, 1998 m.); Aguecducke – 2002, Katalonijos fotografijos federacijos medalis (Katalonija, Ispanija, 2002 m.); 5-osios Pasaulio žemaičių dailės parodos laureatas, žiūrovų prizas, Plungė (2007) ir dar dešimtys kitų prizų.

Fotografijos galerijose ir archyvuose

Šiaulių fotografijos muziejuje, Mažeikių kraštotyros muziejuje, Lietuvos fotomenininkų sąjungos archyve, „Santarvės“ redakcijoje, Tarptautiniame fotografijos muziejuje Katalonijoje, Ispanijoje, Lietuvos centriniame valstybės archyve.

Foto albumai – Mažeikių kraštas“, Kaunas: AB „Spindulys“, (1999); „Mažeikiai“, Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, (2004); ,,Papilės kraštas“, Mažeikiai: UAB „Spaudos tinklas“ (2007); ,,Akmenė – Žemgalių žemė“, Utena: UAB „Utenos Indra“, (2008); ,,Miestas upės vingyje“, Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė (2010); ,, Žemaitijos rūkai“, Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė (2011).

 Atvirukų komplektai

„Mažeikių krašto paveldas“, kitas – jo gamta, Kaunas: AB „Spindulys“, (2000); „Viekšniai“ S. Jokužio leidykla-spaustuvė, (2005); Židikai, Vilnius: „VIP Spauda“, (2008).

Darbai, publikuoti knygose:

Laurinavičius Jonas, „Mažeikiai“, Vilnius: 1978. Laurinavičius Jonas, „Mažeikių eskizai“, Kaišiadorys: „Gija“, 2001. ,,Telšių apskritis“ Telšiai: „Spaudos lankas“, 2002.  „Mažeikių rajonas“, Kaunas: UAB „Artivija“, 2003. Daujotytė Viktorija, „Karalių gėlė iš Žemaitijos pelkių“, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006. Andziulis Donaldas, Paliulis Gražvydas, „Vaizdingi Lietuvos keliai“, Vilnius „Ex arte“, 2008. „Lietuvos 101 įdomiausia vieta“, Vilnius: „Alma Litera“, 2008. „Lietuvos dvarai“, Kaunas: „Šviesa“, 2007. Leopoldas Rozga „Vadovas po Ventos regioninį parką“, Utena: UAB „Utenos Indra“, 2008 Vaškevičiūtė Ilona, Adelė Cholodinskienė, Pavirvytės kapinynas (X – XIII amžiai), Vilnius: UAB „Diemedžio leidykla“, 2008 Kamanų mokomasis pažintinis takas. Akmenės raj. „Kamanų gamtinis rezervatas“ 2008. Rozga Leopoldas, „Papilė likimuose ir širdyse“, UAB „Utenos Indra“, 2009. Daujotytė Viktorija, „Balsa ūkūs“ (Balsai ūkuose), Vilnius: UAB „Petro ofsetas“, 2010. Saldaus, Mažeikių ir Telšių krašto poetų ir fotografų kūrybos rinktinė „Kur gimsta viltis“ Jelgava/Latvija/: SIA „Jelgavas tipografija“ 2010. Mažeikų verslininkų asociacija, Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, (2010); Kretingos muziejus grafų  Tiškevičių dvare, Kretinga: Leidybos grupė „Druka“ (2010); Ventos krašto knyga - dabarties ir ateities kartoms, Venta: UAB „Utenos Indra“ (2011);  Salantų bažnyčia, Vilnius: Dailės akademijos leidykla, (2011); Didžioji knyga apie Lietuvą, Vilnius: Alma littera (2011); „Visa turistinė Lietuva“, Vilnius: UAB „A . Semaška ir ko leidykla“, (2011);  Kviečia Mažeikių kraštas, Mažeikiai: UAB „V3 studija“, (2012);  Mažeikių krašto ženklai, Mažeikiai: UAB „V3 studija“, 2012. Atvėrus Mažeikių žemės lobyną, Mažeikiai: UAB „V3  studija“, 2012. Liepa Griciūtė-Šverebienė, Povilas Šverebas „Mažeikiai ir apylinkės“, Klaipėda: Baltic Printing House, 2013.

Fotoalbumo „Papilės kraštas“ (2007), vienetinių albumų sudarytojas, Tarptautinės fotografijos parodos-konkurso „Gyvos žemės mintys“ nuo 1997 metų organizatorius, kuratorius, katalogų sudarytojas.     Kaip nei vienais kitais metais, 2015 m. Tarptautinė XI fotografijos paroda išsiplėtė parodos dalyvių skaičiumi ir geografija: 226 autoriai iš 14 pasaulio valstybių (Anglijos, Baltarusijos, Čekijos, Irano, Japonijos, Kinijos,  Latvijos, Lietuvos, Rumunijos, Rusijos, Škotijos, Ukrainos, Uzbekijos ir Vietnamo) atsiuntė per 2000 fotografijų.  Fotografijos parodų organizatorius ne tik Mažeikiuose, bet ir Žemaitijoje.

 

    Scroll to top