Fotografijos paroda „Plungės fotoalėja 2021” Žemaitijos vietovaizdžiai

2021 11 9
Lietuva yra lietuvių žemė, kur lietuviai nuo seno gyveno ir gyvena, kurių pastangomis natūriniai kraštovaizdžiai virto kultūriniais. Lietuviškos sodybos, lietuviški vietovaizdžiai, lietuviškas tautos menas, visa etnografija byloja, kur baigiasi tos ar kitos tautos žemė.
Iš visų Lietuvos regionų savo unikalumu išsiskiria Žemaitija. Kultūrinį kraštovaizdį formavo liaudies kūryba ir juridinės reformos. Ypač autentiška Kalvotoji Žemaitija, kuriai priklauso ir Plungės kraštas.


Kalvotas reljefas, slėniai, Platelių ežeras įtakojo žmonių ryšį su gamta. Žemaičių viensėdinės gyvenvietės – seniausios Lietuvoje. Sodyboms būdingas ansambliškumas, seni medžiai, pusgulstinės, žiogrinės, akmenų tvoros, pastatų ornamentika, mažosios architektūros elementai. Liaudies kūryba ir logika suformavo žemaičių etninės dalies kraštovaizdį. Nors antropogeninė veikla sparčiai keičia tradicinį kraštovaizdį, bet ir šiandien Sedos, Renavo, Pievėnų, Medingėnų, Žarėnų apylinkėse galima užtikti būdingų bruožų. Šiais pastebėjimais vadovaudamiesi Žemaitijos fotografai parodai pateikia vietovaizdžius, ne melioruotų laukų platybes, bet unikalius kampelius su juose gyvenančiais žmonėmis, kelius, apsodintus rutuliniais gluosniais, senas kapinaites, bažnytkaimius, šeimų ūkius ir kt.
Fotoklubo „Žybt“ 2021 m. vykdomas projektas „Žemaičių krašto antropologinio kultūros lauko fotofiksacija“ siejasi su parodai „Fotoalėja 2021“ (Žemaitijos vietovaizdžiai) keliamais uždaviniais. Dalis projekto metu sukurtų vaizdų buvo eksponuota „Fotoalėjoje“ Miesto šventės metu.


2007 m. Plungės viešosios bibliotekos pradėta rengti lauko fotografijos paroda „Fotoalėja" - ryškiausias fotografijos menui skirtų renginių po baigusios savo egzistavimą XX a. 7-ajame dešimtmetyje vykusios unikalios fotografijos parodos „Žmogus ir žemė", kuri būdavo eksponuojama ant ežero kranto Platelių festivalių metu. Iš „Fotoalėjos" išaugo kas dvejus metus rengiama tarptautinė fotografijos paroda „Plungės fotobienalė". Parodos misija - atskirties tarp profesionalaus ir mėgėjų meno, didžiųjų Lietuvos miestų bei periferijos kultūros šalinimas. Miesto šventės metu siūlomų renginių kontekste fotografijos menas kaip vizualiosios kultūros dalis yra imlesnė profesionalaus meno neišlepintam periferijos žmogaus žvilgsniui.
„Fotoalėjoje 2021“dalyvauja lietuvių autoriai su žemaičių krašto vietovaizdžiais.
Projekto partneriai: Žemaitijos nacionalinis parkas, draugija „Saulutė“, fotoklubas „Žybt“, Akmenės ir Mažeikių krašto fotoklubas „Lokys“.


Paroda vyks:
Platelių dvaro arklidėje, Didžioji g. 22, Plateliai
Lapkričio 9 d. - sausio 8 d.
    Scroll to top