Fotografijos paroda Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Liudvikas Saulius Razma (1938 – 2019)

2023 10 17

Paroda veiks 2023.10.17 – 2024.01.13 Platelių dvaro sodyboje (Didžioji g. 22, Plateliai).

Apie parodą „Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Liudvikas Saulius Razma (1938–2019)“

Kiekvieno doro lietuvio kelias į Kovo 11-ąją buvo skirtingas, nepakartojamas,
bet kelrodė žvaigždė – ta pati ir vienintelė – Nepriklausomybė. Liudvikas Saulius Razma, 2000 m.

Biografija

Liudvikas Saulius RAZMA (1938 02 07–2019 05 19)

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras 

1938 m. vasario 7 d. – gimė Platelių miestelyje, Plungės rajone.

1945–1955  m. – mokėsi Platelių vidurinėje mokykloje.

1955–1960 m. – studijavo Vilniaus valstybiniame universitete (dabar – Vilniaus universitetas) Ekonomikos fakultete, ekonomistas.

1960–1963 m. – buvo Vilniaus valstybinio universiteto aspirantu, dėstytoju.

1963–1972 m. – dirbo Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute vyresniuoju dėstytoju, docentu.

1966–1972 m. – TSKP (LKP) narys.

1967 m. rugsėjo 5 d. – Vilniaus universitete apgynė ekonomikos mokslų kandidato disertaciją „Liaudies vartojimas ir pagrindiniai jo bruožai Lietuvoje“.

1972 m. – pašalintas iš TSKP (LKP) ir darbo universitete.

1972–1980 m. – dirbo Automatizuotų valdymo sistemų projektavimo konstravimo biure vadovaujančiuoju konstruktoriumi, sektoriaus vedėju, projekto vyriausiuoju konstruktoriumi.

1981–1988 m. – Lietuvos TSR valstybinio statybos komiteto Informaciniame skaičiavimo ir gamybos valdymo centre vyresniuoju inžinieriumi, vyriausiuoju projekto inžinieriumi, vyriausiuoju ekonomistu.

1989–1993 m. – Vilniaus pedagoginio instituto (vėliau – universiteto) rektorius.

Nuo 1988 m. – Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio dalyvis.

1989 m. gruodžio mėn. – Lietuvos komunistų partijos XX suvažiavimo delegatas, išrinktas į LKP centro komitetą.

1990 m. kovo 4 d. – išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą-Atkuriamąjį Seimą Žirmūnų rinkiminėje apygardoje Nr. 3 (Vilniaus miestas).

1990–1992 m. – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatas. 1990 m. kovo 11 d. balsavo už Lietuvos Respublikos Aktą „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“. Nuo 1990 m. liepos 20 d. – nuolatinės Biudžeto komisijos narys, nuo 1991 m. sausio 30 d. – paskirtas į Mandatų ir etikos komisiją.

1994–1995 m. – Lietuvos komercinių bankų asociacijos valdybos pirmininkas.

1996 m. – Lietuvos karo akademijos Vadybos katedros docentas.

1996 m. ir 2000 m. – kandidatavo į Lietuvos Respublikos Seimą.

Buvo Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubo veiklos rėmimo fondo pirmininkas.

Buvo Lietuvos ekonomistų asociacijos viceprezidentas. Paskelbė mokslinėje ir populiarioje spaudoje ekonominės teorijos, gyvenimo lygio, valdymo teorijos ir praktikos, kultūros ir švietimo politikos klausimais straipsnių. Skaitė pranešimus mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje.

2000 m. liepos 1 d. – apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės medaliu.

2019 m. gegužės 19 d. – mirė Vilniuje. Palaidotas Antakalnio kapinėse, Vilniuje.

Parodos skelbimą rasite paspaudę čia

 

 

    Scroll to top