Folkloro popietė „Oi rūtieli, oi žaliasis…“

2017 04 23

Renginio pradžia: 2017 balandžio 23 d., 13:00
Renginio vieta: Didžioji g. 22, Plateliai

2017 m. balandžio 23 d. 13.00 val. Platelių dvaro svirne Žemaitijos nacionalinio parko folkloro ansamblis „Platelē “ pristatys naują programą ,,Oi rūtieli, oi žaliasis...“. Programa parengta pagal medsėdiškės Magdalenos Sabaliauskaitės-Kaniavienės tautosaką: dainas, šokius, pasakojimus. M. Kaniavienės dainas, pasakojimus, prisiminimus ir samprotavimus 1984-1992 m. užrašė mokytoja Stanislava Stripinienė. 2016 m. mokytoja išleido knygą apie Magdaleną Kaniavienę. Renginyje žymią Platelių krašto dainininkę prisimins mokytoja Stanislava Stripinienė, folkloro puoselėtojas ir žinovas Antanas Bernatonis.

***

M. Kaniavienė apie dainas ir dainavimą

... Kad aš pirmą kartą uždainavau, keturių metų buvau. Palšio vestuvėse šokau į lovos galą įsikibusi ir išdainiavau visą dainę ,,Vai, dievaliau, sušalau“.

... Kad aš prie Butkaus buvau už piemenę, turėjau tiktai vienuoliktus metus. Ir aš lioubu dainiuosiu, dainiuosiu daines iš eilės. O kaip kuomet man tokia bus ukata

dainiuoti! Daugiausiai prieš lytų.

... Pačios senosios [dainos] beveik visos iš mamos yra išmoktos. O paskiaus – kame kokią beišgirdau kitur...

... O! Lioubam dainiuoti! Tiktai į darbą kame išėjusios: prie ūkininkų linus raudamos, kame kokius rugius rinksim... Esu daug dainiavusi ir su mama, ir su kitais. Juk viena nedainiuosi, kad nebus progos.

... Daugiausiai lioub dainiuos subatos vakarais. Ot taip po darbo laiko, kaipo užšvęsdamys. Daugiau – šventomis tomis pavakarėmis mergaitės prie kita kitos eis, dainiuos. Nu jau pirmiau buvo dainininkių.

... Žiemą nebus kaip dainiuoti – ir nebus nė tokios ukatos. O jau vasaros vakarais! Kaip gražu buvo seniau! Kaip gražu! Subatos vakarais eis dainiuodamys – plyš Šeirės, plyš laukai. Aš ir piemenėle būdama lioubu palipusys ant kalno klausysiuos, kad jaunimas dainiuoja. Dainiuosiu ir aš kiek begalėdama, viena pati ganydama gyvulius.

... Kartais tos dainės lenda į akis... Kad esi ko norintais toks nepatenkintas bykuo. Geriau dainiuoti, ne ko kriokti. Nu o kad kuomet ir iš linksmumo noris padainiuoti. Tos dainės iš visokių pusių susidaro. Man tai jau – jei esi susirūpinęs, toks rūpestingas, - dainiuoji, tai visuomet pasidaro ramiau taip.

... Man patinka natis! Kad ir žodžio negirdėsi, o jei tik natę girdėsi, - taip jauku, taip malonu ant širdies.

...Pasiilgstu dainių. Čia buvo toks suėjimas – Budrienės žento ar keturiasdešimtmetį šventė čia paežerėj, Gedgaudų gyvenime. ˂...˃ Nu, tad aš parsėdėjau ton naktį ant kelmelio ligi kokios antros valandos: kol tik anie dainiavo, tol aš ir klausiausi. Senoviškas daines dainiavo! Ir vis kur aš esu dainiavusi ir primiršusi – ten išgirdau ˂...˃. Pati savo dainių klausiausi. Tokios senų dainių natys gražios buvo, tokios...

... Man patiko dainės, kur yra apie viską... ,,Jau aušrelė beauštanti“ – dideliai graži dainė. Čia ir apie kraitį: ko nekeli, dukterėle, ko nekloji sau kraitelio... Nu paskiau apie mirtį... Aš tokias daines mėgau. Žinoma, visokių lioub uždainiuosiu.

Medsėdiškė Magdalena Kaniavienė. Pasakojimai ir dainos. Telšiai, 2016, p. 388-390.

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

Plateliai, 2017

    Scroll to top