Antano Vaškio kūrybos paroda

2024 06 14

Platelių dvaro svirnas (Didžioji g.22, Plateliai)

2024 m. birželio 14 d. – liepos 14 d.

Renginio skelbimas

Parodos atidarymas vyks birželio 29 d. Detalesnė informacija bus pateikta vėliau.

***

Apie autorių

Gimė 1964 m. sausio 12 dieną Didvyčių k. Lankė Didvyčių pradinę mokyklą, nuo III klasės – Plungės 3-ąją, vėliau -  4-ąją vidurinę mokyklą. 1982 m. baigęs vidurinę mokyklą, įstojo į Telšių taikomosios dailės technikumo medžio apdirbimo specialybę, bet pirmame kurse perėjo į meninio akmens apdirbimo specialybę. Baigęs dirbo ,,Minijoje“ etalonų kūrėju, nuo 1991 m. – ŽNPD amatų meistru. Nuo 1987 m. gyvena ir kuria vienkiemyje Plokštinės miške.

Drožti pradėjo 5 klasėje, o būdamas devintoje, dalyvavo pirmojoje parodoje Plungėje. Menininko darbai eksponuoti ne tik parodose Plungėje, Kretingoje, Klaipėdoje, Vilniuje, bet ir Latvijoje, Kuboje, buvusioje Čekoslovakijoje. Žymiausi darbai: ,,Sopulingoji motina“ Plungės bažnyčios šventoriuje, paminklai tremtiniams Alsėdžiuose ir Rietave, koplytstulpis ir paminklai S.Riaubai Godeliuose ir Stirbaičiuose, ,,Žemyna“ Žlibinuose, koplytstulpiai ir kryžiai Gegrėnų, Platelių bažnyčių jubiliejams, šv. Florijono koplytstulpis Plateliuose, Benediktinis kryžius prie kelio į Gintališkę, koplytstulpis su Jėzumi Nazariečiu Kęstaičiuose, koplytstulpiai Žemaitijos krikšto jubiliejui Plateliuose ir Žemaičių Kalvarijoje, paminklas Lietuvos nepriklausomybei ir ,,Moteris ir knyga“ prie Plungės viešosios bibliotekos vaikų skyriaus, paminklai Alsėdžių ir Žemaičių Kalvarijos 750 metų jubiliejams paminėti, Lietuvos laisvės armijai Plateliuose, Šaulių kryžius Žemaičių Kalvarijoje, dekoratyvinė skulptūros Žemaičių Kalvarijoje: poetui V.Mačerniui, ,,Skrydis per Žemaičių Kalvariją“ (vyskupui M.Valančiui atminti), ,,Žemaičių motina“ ir popiežiui Jonui Pauliui II, koplytstulpiai: su šv. Cecilija operos solistei P. Zaniauskaitei Medsėdžių km.,  su šv. Jurgiu Žemaitijos nacionalinio parko 25 m. jubiliejui prie Beržoro ežero, su šv. Justinu mąstytojui J.Mikučiui atminti Grigaičių km., Gailestingumo kryžius Plungės naujosiose kapinėse, koplytstulpis su šv. Jurgiu ir Rūpintojėliu Sartininkuose (Tauragės r.sav.), kryžiai Žemaičių krikšto jubiliejui Pašaltuonio bažnytkaimyje ir Lietuvos šimtmečio jubiliejui Šateikių bažnyčios šventoriuje,  Nukryžiuotasis Gaurės bažnyčioje, skulptūros šv. Karalaičio Kazimiero bažnyčiai Balstogėje (Lenkija), antkapiniai paminklai Švėkšnos, Veiviržėnų, Beržoro naujosiose ir senosiose, Darbėnų, Vilniaus, Kauno, Plungės kapinėse ir kt.

Restauruoja įvairius mažosios architektūros objektus Žemaitijos nacionaliniame parke, daro jų kopijas, restauruoja muziejinius eksponatus.

Nuo 2004 m.dalyvavo įvairiuose kultūriniuose projektuose – kūrybinėse stovyklose. 2006 m. kūrybinėje stovykloje ,,Senieji Platelių luotai”  kartu su V.Jaugėla išskaptavo senovinio Platelių luoto kopiją.

2007, 2014, 2023 m. dalyvavo Lietuvos nacionalinio kultūros centro konkurse „Aukso vainikas“. Konkurse tris kartus pelnė pirmą vietą, buvo apdovanotas Aukso vainiku už kryždirbystės darbus.

Penktoji Antano Vaškio autorinė paroda Platelių dvaro svirne, skirta autoriaus  šešiasdešimtmečiui.

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

Plateliai, 2024

    Scroll to top