Antano Vaškio darbų paroda

2019 06 28

Parodos atidarymas 2019 m. birželio 28 d., 15.00 val. Platelių dvaro svirne (Didžioji g. 22, Plateliai).

Ekspozicija veiks 2019 m. birželio 28 d. – liepos 31 d.

Maloniai kviečiame dalyvauti

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija

Plateliai, 2019

Parodos skelbimas

Apie autorių

Gimė 1964 m. sausio 12 dieną Didvyčių k. Lankė Didvyčių pradinę mokyklą, nuo III klasės – Plungės 3-ąją, vėliau -  4-ąją vidurinę mokyklą. 1982 m. baigęs vidurinę mokyklą, įstojo į Telšių taikomosios dailės technikumo medžio apdirbimo specialybę, bet pirmame kurse perėjo į meninio akmens apdirbimo specialybę. Baigęs dirbo ,,Minijoje“ etalonų kūrėju, nuo 1991 m. – ŽNPD amatų meistru. Nuo 1987 m. gyvena ir kuria vienkiemyje Plokštinės miške.

Drožti pradėjo 5 klasėje, o būdamas devintoje, dalyvavo pirmojoje parodoje Plungėje. Menininko darbai eksponuoti ne tik parodose Plungėje, Kretingoje, Klaipėdoje, Vilniuje, bet ir Latvijoje, Kuboje, buvusioje Čekoslovakijoje. Žymiausi darbai: ,,Sopulingoji motina“ Plungės bažnyčios šventoriuje, paminklai tremtiniams Alsėdžiuose ir Rietave, koplytstulpis ir paminklai S.Riaubai Godeliuose ir Stirbaičiuose, ,,Žemyna“ Žlibinuose, koplytstulpiai ir kryžiai Gegrėnų, Platelių bažnyčių jubiliejams, šv. Florijono koplytstulpis Plateliuose, Benediktinis kryžius prie kelio į Gintališkę, koplytstulpis su Jėzumi Nazariečiu Kęstaičiuose, koplytstulpiai Žemaitijos krikšto jubiliejui Plateliuose ir Žemaičių Kalvarijoje, paminklas Lietuvos nepriklausomybei ir ,,Moteris ir knyga“ prie Plungės viešosios bibliotekos vaikų skyriaus, paminklai Alsėdžių ir Žemaičių Kalvarijos 750 metų jubiliejams paminėti, Lietuvos laisvės armijai Plateliuose, Šaulių kryžius Žemaičių Kalvarijoje, dekoratyvinė skulptūros Žemaičių Kalvarijoje: poetui V.Mačerniui, ,,Skrydis per Žemaičių Kalvariją“ (vyskupui M.Valančiui atminti), ,,Žemaičių motina“ ir popiežiui Jonui Pauliui II, koplytstulpiai: su šv. Cecilija operos solistei P. Zaniauskaitei Medsėdžių km.,  su šv. Jurgiu Žemaitijos nacionalinio parko 25 m. jubiliejui prie Beržoro ežero, su šv. Justinu mąstytojui J.Mikučiui atminti Grigaičių km., Gailestingumo kryžius Plungės naujosiose kapinėse, koplytstulpis su šv. Jurgiu ir Rūpintojėliu Sartininkuose (Tauragės r.sav.), kryžiai Žemaičių krikšto jubiliejui Pašaltuonio bažnytkaimyje ir Lietuvos šimtmečio jubiliejui Šateikių bažnyčios šventoriuje,  Nukryžiuotasis Gaurės bažnyčioje, skulptūros šv. Karalaičio Kazimiero bažnyčiai Balstogėje (Lenkija), antkapiniai paminklai Švėkšnos, Veiviržėnų, Beržoro naujosiose ir senosiose, Darbėnų, Vilniaus, Kauno, Plungės kapinėse ir kt.

Restauruoja įvairius mažosios architektūros objektus Žemaitijos nacionaliniame parke, daro jų kopijas, restauruoja muziejinius eksponatus.

Nuo 2004 m.dalyvavo įvairiuose kultūriniuose projektuose – kūrybinėse stovyklose. 2006 m. kūrybinėje stovykloje ,,Senieji Platelių luotai”  kartu su V.Jaugėla išskaptavo senovinio Platelių luoto kopiją.

2007 ir 2014 m. dalyvavo Lietuvos nacionalinio kultūros centro konkurse „Aukso vainikas“. Konkurse abu kartus pelnė pirmą vietą, buvo apdovanotas Aukso vainiku už kryždirbystės darbus.

Ketvirtoji Antano Vaškio autorinė paroda Platelių dvaro svirne, skirta autoriaus  penkiasdešimt penkmečiui.

 

 

 

    Scroll to top