Reiskių tyro telmologinio draustinio gamtinės vertybės

2017-12-22 / Žemaitijos NP

Reiskių tyras – didžiausias pelkinis kompleksas Plungės rajone ir  visoje Žemaitijoje. Tyras –  Reiskių telmologinio draustinio, kurio plotas 4045 ha,   širdis. Tokių mažai žmogaus paliestų pelkių  Lietuvoje ir Europoje išlikę nedaug. Reiskių tyras įtrauktas į svarbiausių Lietuvos  pelkių sąrašą bei į potencialių Ramsaro teritorijų sąrašą.  Visa telmologinio draustinio teritorija yra Europos Bendrijos saugoma teritorija pagal Buveinių ir Paukščių direktyvas.  Šios unikalios aukštapelkės plotą vieni autoriai nurodo esant 875 ha, kiti tik 752 ha.  Senieji žmonės prisimena tyrą  buvus daug didesnį. Numelioravus aplinkinius laukus, ištiesinus iš aukštapelkės ištekančius upelius, šylant klimatui, aukštapelkė po truputį traukiasi, užleisdama vietą pelkiniams miškams. Reiskių tyras yra tipiška Vakarų Lietuvos aukštapelkė su ryškiai išreikštu vidurio išgaubimu, atviromis plynėmis, praplaišomis, nepraeinamomis klampynėmis,  ežerokšnių  gausa, Reiskių ežero akimi ir pakilesnėse vietose susiformavusiomis salomis. Iš jų   įspūdingiausia skroblais, liepomis, beržais, drebulėmis, eglėmis apaugusi didžioji sala. Pietiniame salos gale   rymo pavienis virš keturių metrų storio ąžuolas.    Užklydęs į salą vasarą net stabteli iš nuostabos: skroblynas savo lapija atrodo lyg žalias skėtis, jame švilpauja, ulbauja įvairiausi sparnuočiai tarp kurių galima išgirsti retas mažąsias musinukes, šiaurines  pečialindas, juodąsias  meletas bei kitus.  Pabaidytas pakyla baltasis kiškis arba …randi tik jūrinio erelio sudraskytas jo liekanas.  Čia kasmet gegužės mėnesį šviesiai violetinius   žiedelius   išskleidžia labai retas kryžmažiedžių šeimos augalas svogūninė kartenė.  Salos pievutėje  po krūmų iškirtimo vėl gausiai sužydi  labai retos juodgalvės bajorės, vanile kvepiančius balsvai gelsvus žiedus išskleidžia žalsvažiedės blandys. Jų šakniagumbiais mielai paskanauja, visą pievelę išknisa  į salą atklystantys šernai. Šioje saloje esame radę žmogaus ilgoko buvimo pėdsakų: pašiūrė, malkos, džiovykla, krūva butelių, kuriuos jau baigiame išgabenti.  Virš Reiskių tyro ratus suka arba medžio viršūnėje tupi  jūriniai ereliai –  didžiausi Lietuvos plėšrieji  paukščiai. Priartėjus prie miško, kuriame jau daug metų jūriniai ereliai turi lizdą,  jie skleidžia keistus pavojaus garsus. Be jūrinių erelių,  Reiskių tyro telmologiniame draustinyje iš plėšriųjų paukščių dar gyvena į Lietuvos raudonąją knygą įrašyti mažieji ereliai rėksniai, vištvanagiai, vapsvaėdžiai, nendrinės ir pievinės lingės,  sketsakaliai.  Esame nupaveikslavę balinę pelėdą, yra užfiksuotas lututės balsas.  Anksčiau buvo žinomos dvi tetervinų tuoktavietės, dabar džiaugiamės pamatę pavienius patinus, radę išmatų krūvelę. Šie reti vištinio būrio paukščiai nyksta visoje Žemaitijoje. Einant brandžiu drėgnu  mišku, purpteli   tetervinų giminaitė  jerubė, miškų vištelė saugoma  visoje Europos Sąjungoje.

Plynėse, šlapiose pievose bei miškų aikštelėse  vaikšto išdidžios gervės. Kažkur savo lizdą slepia juodieji gandrai. Užregistruotos labai retos pilkosios meletos.  Reiskių ežere bei ežerokšniuose vis dažniau matomos gulbės giesmininkės. Jos čia maitinasi, ilsisi. Labai įvairių retų paukščių galima pamatyti migracijų metu:  šaukštasnapės antys, didieji bei vidutiniai  dančiasnapiai,  įvairių rūšių žąsys bei antys, tilvikai.  Į raudonąją knygą įrašyti tikučiai pasilieka tyre perėti. Prie ežerokšnių dar galima pamatyti brastinius tilvikus, pempes,  upinius kirlikus. Anksčiau buvo stebimas didžiausias mūsų krašto tilvikinis paukštis – didžioji kuolinga.   Kas trys metai atliekame dirvinių sėjikų bei tikučių monitoringą. Džiugina, kad sėjikų populiacija stabili nuo  1982 metų – peri 6 ar 7 jų poros.  Yra matytos geltongalvės kielės, bet labai sumažėjo anksčiau įprastų geltonųjų kielių, pamačius jas,  džiūgaujame, paveiksluojame.  Tyre vis  dar galime stebėti retas plėšriąsias medšarkes, o jų giminaitės paprastosios medšarkės  sutinkamos ir  agrariniame kraštovaizdyje kur  mėgsta pakelių krūmynus, sukirstų medžių su šakomis krūvas.

Reiskių tyre ir dar vienoje  šio telmologinio draustinio pelkėje  gausiai auga  tik vakarų Lietuvos aukštapelkėse aptinkamos kupstinės  kūlingės. Rudenį ir anksti pavasarį  savo kupstais jos papuošia pelkes-atrodo lyg pagelsvėjusios briedžio keteros.

Reiskių telmologiniame draustinyje labai vertingas Alanto upelis, bei kiti mažesni upeliukai.  Alantas yra lyg draustinio centras, vingiuojantis iš pietų šiaurėn link Minijos.  Vietomis jis sraunus, smėlėtu dugnu, skaidriu vandeniu,  tik arčiau Kulių gyvenvietės drumzlinas, dumblėtas dėl į jį vis dar  patenkančių nuotekų. Alante  gyvena ūdros, veisiasi įvairūs moliuskai, vabzdžiai, žuvys.  Gyvena  ir maitinasi gražuoliai tulžiai. Iš Minijos upės,  kuri yra maždaug už 20 km  nuo Alanto žiočių, atkeliauja įvairios saugomos žuvų  rūšys.   Gaila, kad nebešienaujamos, nebetvarkomos Alanto paupio pievos, kaip ir daugelis kitų mažų natūralių  pievučių užželia menkaverčiais krūmais ir medžiais. Dar išlikusiose pievose auga vyriškosios gegužraibės, dėmėtosios, baltijinės  ir raudonosios gegūnės, žalsvažiedės blandys. Prie pat Reiskių kaimo buvo nemaža pieva kurioje gausiai augo melsvasis mėlitas.  Dabar šienaujame patį pietinį šios pievos galą, kur dar išlikęs vienas šio reto augalo keras. Palioniškių  ir kitose draustinio pievose gyvena  saugomi  didieji auksinukai, pieviniai  satyriukai,  griežlės, maitinasi įvairūs paukščiai bei gyvūnai.

Vertingi   įvairiarūšiai, įvairiamžiai miškai, kurie plynai nekertami jau nuo 1960 metų, kai dabartinio telmologinio draustinio  teritorijoje buvo įsteigtas Kulių landšaftinis draustinis. Latvių botanikai inventorizuodami Europos Bendrijos saugomas buveines miškuose aptiko 7 rūšių  retas saugomas samanas, aprašė  dvylika stačiojo atgirio radimviečių, labai retas raistines viksvas, nariuotąsias ilgalūpes  ir kitas retas rūšis.  Europos  Bendrijos svarbos  natūralių buveinių kartografavimo metu  Reiskių telmologiniame draustinyje buvo kartografuotos 15 tipų buveinės. Iš jų 6 tipų miškų, 5 tipų pievų, 3 tipų pelkių ir viena vandens buveinė – Reiskių ežeras. Europinės svarbos buveinės užima apie 34 procentus nuo viso draustinio teritorijos ploto.

Didžiausia vertybė čia gyvenantys vietiniai žmonės, kurie tarsi susilieja su gyvenamąja aplinka, ją pažįsta ir saugo. Užsilikę vienkiemiai su juose esančiais senais medžiais, pastatais yra  tarsi savita buveinė biologinei įvairovei. Saugokime visa tai. Dar daug kas neištirta, neatrasta, todėl kviečiame visus pastebėjus ar nupaveikslavus kažką įdomaus šiame draustinyje, dalintis turima informacija arba pateikti duomenis Aplinkos ministerijos Saugomų rūšių informacinei sistemai (SRIS). Tik visų bendromis pastangomis galime išsaugoti šį labai unikalų ir  vertingą Žemaitijos gamtinį kompleksą.

 

Marija Jankauskienė

Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistė

 

Autorės nuotraukose:

  1. Graži Irenos ir Vlado Baltmiškių sodyba Reiskių kaime.
  2. Reiskių tyro platybės.
  3. Kupstiniai kūlingynai.
  4. Alanto upė Paalančio kaime.
Scroll to top