Projektas ,,Žemaičių žemės lobiai“

2015-12-17 / Žemaitijos NP

Žemaitijos nacionalinis parkas įgyvendino projektą, skirtą etnografinių regionų metams, ,,Žemaičių žemės lobiai“. Projektu siekta populiarinti tradicinius amatus ir tautinio paveldo produktus, senųjų amatų mokyti jaunimą, į Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centro veiklą įtraukti tautodailininkus, bendruomenės narius ir kt. Projekto metu vyko įvairūs renginiai. Platelių dvaro svirne ir arklidėje surengtos penkios parodos: Platelių krašto tradicinių siuvinėtų darbų paroda ,,Žīd žaliuo lonkuo baltė duobėlelē…“, Vilijos Juočytės darbų paroda, jubiliejinės Gedimino Černiausko drožinių ir Vaivos Jundulaitės-Kosienės tekstilės darbų parodos ir Žemaitijos menininkų paroda ,,Žemaitėjė mona brongi“. Įvyko trys amatų dienos – Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centre buvo mokama  tradicinių amatų – medžio drožybos, klumpių drožimo, siuvinėjimo, mezgimo, žvakių liejimo, audimo, pynimo, keramikos, kalvystės ir kt. Taip pat Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centre įvyko 20 kitų praktinių užsiėmimų. 2015 m. rugpjūčio 8-10 d. į kūrybinę stovyklą Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centre buvo susirinkę Telšių apskrities menininkai. Menininkai iš kolegų mokėsi naujų amatų, aplankė Platelių krašto menininkus.

Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centro veiklų pristatymui įsigyti keturi komplektai tradicinių žemaitiškų rūbų (du vyriški ir du moteriški komplektai), Lietuvos muziejuose surinkta istorinė, etnografinė medžiaga apie žemaičių krašto tradicinį kostiumą.

Gruodžio 16 d. Platelių dvaro svirne ir tradicinių amatų centre įvyko baigiamasis projekto renginys. Papasakota apie nuveiktus darbus, geriausios Žemaitijos audėjos ir tradicinės tekstilės žinovės Zita Baniulaitytė ir Zita Paulikienė pristatė žemaitiškus tradicinius kostiumus. Renginyje dalyvavo Plungės savivaldybės vicemeras Mindaugas Jurčius.

Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centro veikla vystoma atsižvelgiant į tai, kad tradicinių amatų, tradicijų puoselėjimas yra integruotas procesas, vienijantis kultūrinius, ekonominius, aplinkosaugos ir edukacinius procesus. Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centre plėtojant tradicinius amatus, netiesiogiai skatinama: socialinis gyventojų aktyvumas; verslumo plėtra; alternatyvių ekonominių veiklų atsiradimas; užimtumo didinimas; vietinių bendruomenių iniciatyvos.

Scroll to top