Projektas „Pokario kovos. Alsėdžių, Platelių krašto partizanai“

2019-12-17 / Žemaitijos NP

2019 m. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija vykdė projektą „Pokario kovos. Alsėdžių, Platelių krašto partizanai“. Projekte buvo numatytos įvairios veiklos: tyrimai, sueiga, žygiai, konferencija.

Pavasarį, balandžio pabaigoje dr. Gediminas Petrauskas žvalgė ir įvertino numatomas tyrinėti partizanų kovas menančias vietas. Liepos mėnesį įvyko jaunimui skirta sueiga ,,Miško broliai“. Rugsėjo 9-13 dienomis vyko archeologiniai žvalgymai 1944 m. vasaros LLA ,,Vanagų“ karinių dalykų ir partizanų taktikos mokymų stovykloje. Tyrimams vadovavo archeologas dr. Gediminas Petrauskas. Jam talkino 21 savanoris. Archeologiniai Vanagų karinės stovyklos vietos žvalgymai – tai antrieji partizaninio karo stovyklaviečių tyrimai Lietuvoje. Be to, tai pirmoji archeologiniais metodais ištyrinėta Lietuvos partizaninio karo vieta, kuri siekia pačias partizaninio karo ištakas. Archeologinių ir istorinių duomenų pagrindu išžvalgytai Vanagų karinės stovyklos vietai ketinama siūlyti suteikti teisinę apsaugą.

Spalio 10 d.  Žemaitijos nacionalinio parko direkcija su Plungės skautais organizavo žygį partizanų takais Plokštinėje, lapkričio 16 d. įvyko konferencija ,,Laisvės kovos“. Konferencijoje pranešimus skaitė J. Kanarskas (,,Lietuvos laisvės armija: nuo ,,Vanagų“ iki Žemaičių apygardos. Kardo rinktinė“), dr. G.Petrauskas (,,Lietuvos Laisvės Armijos Vanagų pėdsakų beieškant: archeologiniai žvalgymai Plokštinės miške (2019 m.)“), A.Rapalis (,,Kitoks žvilgsnis į laisvės kovų atminimą“), pristatyta fotografijų  paroda ,,Kardo rinktinės partizanų takais“.

Projektą „Pokario kovos. Alsėdžių, Platelių krašto partizanai“ remė Lietuvos kultūros taryba, Plungės r. savivaldybė. Projekto partneriai: Kretingos muziejus, asociacija ,,Plungės skautai“, VšĮ ,,Ceklio kuršiai“.

Žemaitijos nacionalinio parko Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistė

Aldona Kuprelytė

***

Ištrauka iš archeologo dr. Gedimino Petrausko Lietuvos laisvės armijos Vanagų karinės stovyklos (Plokštinės miškas, Plungės r., Platelių sen.) archeologinių žvalgymų 2019 m. pažymos (2019 m. lapkričio 14 d.)

<… 2019 m. rugsėjo 9–13 d. Lietuvos laisvės kovos įamžintojų sąjūdžio suburta tyrėjų grupė tyrinėjo Lietuvos laisvės armijos Vanagų karinės stovyklos vietą Plokštinės miške (Plungės r., Platelių sen.). Archeologinės ekspedicijos metu išsamiai išvalgytas apie 120 x 120 m dydžio plotas (beveik 1,5 ha teritorija), aptikti 502 radiniai, iš kurių 414 bus perduoti į Kretingos muziejų. Tarp radinių vyrauja vinys, rusiški ir vokiški šaudmenys, be to, žvalgant stovyklos vietą rasta ginkluotės radinių, sprogmenų dalių, ekipuotės, uniformos ir aprangos detalių, įvairių buities reikmenų. Vanagų karinės stovyklos teritorijoje, Vanago kalnelio šiaurės rytiniame ir pietiniame šlaituose išlikusios dvi žeminės maisto atsargoms ir ginklams saugoti, pietiniame šlaite, šiaurinėje ir pietinėje papėdėse įrengti, tačiau pagal paskirtį niekuomet nepanaudoti du nedideli ir keturi masyvūs apkasai. Vanagų karinės stovyklos šerdis – rytinė Vanago kalnelio papėdė, tačiau stovyklos erdvė taip pat apėmė aikštelės pietrytinę dalį ir į rytus nuo minėtos papėdės stūksančios neaukštos kalvelės vakarinę dalį. Stovyklos vietą išskiria fabrikinių vinių, neiššautų rusiškų ir vokiškų šaudmenų, buities reikmenų, monetų ir daugelio kitų radinių telkiniai. Sprendžiant iš čia pabirusių skirtingo dydžio vinių, stovykloje stovėjo iš nukirstų kartelių padarytos žaginio tipo palapinės. Vermachto kariuomenės uniformos detalės patvirtina, kad dalis stovyklos dalyvių nešiojo iš šios kariuomenės kareivių perimtas uniformas. Karinėje stovykloje dalyvavę Lietuvos laisvės armijos Vanagai daugiausiai buvo apsirūpinę rusiškais 7,62 x 54R mm kalibro (karabinas Mosin, pusiau automatinis šautuvas SVT) ir vokiškais 7,92 x 57 mm kalibro (karabinas Mauser) šoviniais. Vis dėlto šaudymo pratybos karinės stovyklos teritorijoje nevyko – aptiktos iššautų šovinių tūtelės ir kulkos rodo nedidelį, mažiausiai 15 iššautų šūvių skaičių. Vanago kalnelio rytinėje papėdėje surasta iššauta prieštankinės patrankos tūta greičiausiai turi būti siejama su karinėje stovykloje buvusia viena ar dviem vokiškomis prieštankinėmis patrankomis. …>

zemaitijos nacionalinio parko logotipas

Scroll to top