Projektas „Pokario kovos. Alsėdžių, Platelių krašto partizanai”

2020-11-06 / Žemaitijos NP

2020 m. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija vykdo 2019 m. pradėtą projektą „Pokario kovos. Alsėdžių, Platelių krašto partizanai“. Projekte buvo numatytos įvairios veiklos: tyrimai, sueiga, konferencija.  2019 m. atlikti  archeologiniai žvalgymai 1944 m. vasaros LLA ,,Vanagų“ karinių dalykų ir partizanų taktikos mokymų stovykloje. Šių metų rugsėjo mėnesį tyrimai tęsti.  Vyko archeologiniai žvalgymai prie Žemgrindo upalio (Jakumo upelio), įtekančio į  Platelių ežerą – 1944 m. Lietuvos laisvės armijos Vanagų šaudymo pratybų vietoje. Aptikta šaudymo pratybų taikinio vieta – pušis su kamiene įstrigusiomis ir aplink pabirusiomis kulkomis ir dvi šaudymo pozicijos (karabino ir pistoleto). Iš viso surasta apie 400 archeologinių radinių, tarp kurių vyrauja rusiškos karabino ir pistoleto kulkosvaidžio bei vokiškos karabino ir pistoleto šovinių tūtelės ir kulkos. Pirmą kartą tyrinėjant Lietuvos partizaninio karo vietas surastų kulkų skaičius ženkliai viršijo tūtelių skaičių, o tai leidžia manyti, kad iš karto po šaudymo pratybų pagrindiniai iššautų šovinių tūtelių telkiniai buvo tvarkingai surinkti dar pačių kariniuose mokymuose dalyvavusių Vanagų.

Rugsėjo  26-27 d.  įvyko jaunimui skirta sueiga ,,Miško broliai“. Į renginį susirinko Lietuvos skautijos Telšių krašto Gondingos, Klaipėdos krašto Pamario, Telšių, Šiaulių tuntų skautai, moksleiviai iš aplinkinių mokyklų.   Jaunimui pristatyta tradicinė žemaičių kryždirbystė, projekto „Pokario kovos. Alsėdžių, Platelių krašto partizanai“ veiklos, organizuoti žygiai partizanų  ir gamtos takais, tradicinių žaidimų, šokių užsiėmimai.

Lapkričio mėnesį (arba gruodžio pradžioje) dar įvyks konferencija ,,Laisvės kovos“.

Projektą „Pokario kovos. Alsėdžių, Platelių krašto partizanai“ remia Lietuvos kultūros taryba, Plungės r. savivaldybė. Projekto partneriai: Kretingos muziejus, asociacija ,,Plungės skautai“, VšĮ ,,Ceklio kuršiai“.

Žemaitijos nacionalinio parko Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistė

 Aldona Kuprelytė
zemaitijos nacionalinio parko logotipas

Scroll to top