Projektas ,,Kryždirbystė. Žemaitijos kryžiai“

2022-12-13 / Žemaitijos NP

2022 m. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija vykdė projektą ,,Kryždirbystė. Žemaitijos kryžiai“. Projekto metu įvyko jaunųjų menininkų kūrybinė stovykla ,,Kryždirbystė. Žemaitijos kryžiai“. Jaunieji menininkai, padedami mokytojų V.Raibužio ir A.Vaškio Beržoro senosiose kapinėse restauravo vieno kapo metalinės tvorelės, nušveistas vienas antkapinis kryžius, sutvarkyti trys kapai, nušveisti ir nudažyti visi Platelių bažnyčios šventoriaus didieji ir mažieji kaltiniai varteliai, domėjosi tradiciniu kryždirbystės paveldu. Kryždirbystės paveldo puoselėtojai: A.Vaškys, E.Paulauskas, V.Sabaliauskas, A.Pocius restauravo arba atkurė tris senovinius kryžius Beržore, Užpelkių kaimo kapeliuose, dvi koplytėles Stirbaičiuose ir Uogučiuose. Mokiniams Plungėje, Plateliuose ir Žemaičių Kalvarijoje vyko edukacijos apie kryždirbystę, organizuota moksleivių iš Platelių (Liepijų mokyklos) ir Plungės (NVŠ programos ,,Meninis medžio apdirbimas 5-8 kl.“ dalyviai, vadovas Viktoras Raibužis) pažintinė ekskursija. Projektas baigtas nuotoline konferencija ,,Žemaitijos kryžiai“, kurioje pristatytas Plungės ir Mažeikių savivaldybių kryždirbystės paveldas, išsaugojimo problemos, viešinimo aktualijos, stogastulpiai (pranešėjai Gintaras Ramonas, Rūta Končiutė-Mačiulienė, Aurelija Ričkuvienė), menininkas, kryždirbys Antanas Vaškys pristatė tradicinius Žemaitijos kryžius, jų restauracijos ypatumus, išsaugojimo problemas, įrankius, Sigita Dacienė papasakojo apie Telšių apskrities kryždirbius.

Projektą remė Lietuvos kultūros taryba, Plungės rajono savivaldybė, privatūs žmonės.

Žemaitijos nacionalinio parko Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyr. specialistė Aldona Kuprelytė

Scroll to top