Projektas ,,Kryždirbystė. Žemaitijos koplytstulpiai“

2021-12-10 / Žemaitijos NP

2021 m. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija vykdė projektą ,,Kryždirbystė. Žemaitijos koplytstulpiai“. Projekto metu įvyko jaunųjų menininkų kūrybinė stovykla ,,Kryždirbystė. Žemaitijos koplytstulpiai“. Jaunieji menininkai, padedami mokytojų V.Raibužio ir A.Vaškio Beržoro senosiose kapinėse restauravo dešimt metalinių antkapinių kryžių, vieno kapo metalinę tvorelę, nušveitė ir nudažė vieną medinį kryžių Platelių bažnyčios šventoriuje, domėjosi tradiciniu kryždirbystės paveldu. Kryždirbystės paveldo puoselėtojai: A.Vaškys, E.Paulauskas, V.Sabaliauskas, A.Pocius, V.Mikalauskas, V.Krištopaitis, A.Platakis restauravo arba pagal senovines nuotraukas atkūrė tris  koplytstulpius, keturis metalinius kryžius. 2004 m. pradėtas tautodailininko S.Riaubos skulptūrų kelias pažymėtas  informacinėmis akmeninėmis plokštėmis (8 vnt.). Projektas baigtas nuotoline konferencija ,,Žemaitijos koplytstulpiai“, kurioje pristatytas Plungės ir Mažeikių savivaldybių kryždirbystės paveldas, išsaugojimo problemos (pranešėjai G.Ramonas ir Rūta Končiutė-Mačiulienė), menininkas, kryždirbys A.Vaškys pristatė tradicinius Žemaitijos koplytstulpius, jų restauracijos ypatumus, išsaugojimo problemas, V.Raibužis papasakojo apie kryždirbystės paveldo perdavimą jaunimui.

Projektą rėmė Lietuvos kultūros taryba, Plungės rajono savivaldybė, privatūs žmonės.

Žemaitijos nacionalinio parko Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistė Aldona Kuprelytė

 

Scroll to top