Projektas ,,Kryždirbystė. Žemaitijos koplytėlės“

2020-12-21 / Žemaitijos NP

2020 m. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija vykdė projektą ,,Kryždirbystė. Žemaitijos koplytėlės“. Projekto metu įvyko jaunųjų menininkų kūrybinė stovykla ,,Kryždirbystė. Žemaitijos koplytėlės“. Jaunieji menininkai Beržoro senosiose kapinėse restauravo aštuonis metalinius antkapinius kryžius, vieno kapo metalinę tvorelę, didžiuosius ir mažuosius kapinių kaltinius vartelius, nušveitė ir nudažė du medinius kryžius, domėjosi tradiciniu kryždirbystės paveldu. Ne mažiau įdomios buvo ir kitos projekto veiklos. Kryždirbystės paveldo puoselėtojai: A.Vaškys, E.Paulauskas, V.Sabaliauskas, A.Pocius, V.Mikalauskas restauravo arba pagal senovines nuotraukas atkūrė penkias koplytėles, ankeruoti 4 mažosios architektūros objektai. 2004 m. pradėtas tautodailininko S.Riaubos skulptūrų kelias pažymėtas  informacinėmis akmeninėmis plokštėmis (10 vnt.), S.Riaubos tėviškėjė pastatytas stendas,  A.Vaškys padarė naują skulptūrą S.Riaubai atminti, vietoj senosios, pažeistos medžio grybo. Pagalvota ir apie jaunimo ugdymą: moksleiviams sukurta edukacinė lego programa ,,Kryždirbystė“  (aut. A.Pocius). Projektas baigtas nuotoliniais renginiais: seminaru moksleiviams ir konferencija ,,Kryždirbystė Žemaitijoje“.

Projektą rėmė Lietuvos kultūros taryba, Plungės rajono savivaldybė, privatūs žmonės.

Žemaitijos nacionalinio parko Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistė Aldona Kuprelytė

 

Scroll to top