Prisimenant žemaičių žemės menininkę

2017-02-03 / Žemaitijos NP

Prieš metus anapilin iškeliavo garsi tautodailininkė, godeliškė Regina Jonušienė. 2017 m. sausio 28 dieną paminėtos menininkės pirmosios mirties metinės. Po pamaldų Platelių bažnyčioje, uždegtos žvakelės ant tautodailininkės  kapo, pašventinta koplytėlė su Marijos Maloningosios skulptūra.  Koplytėlę, skirtą Reginos Jonušienės atminimui, padarė Žemaitijos nacionalinio parko amatų meistras, kryždirbys Antanas Vaškys, kryžių-saulutę nukalė kalvis Virgilijus Mikuckis. Koplytėlė pakabinta prie kelio Godeliai – Beržoras, netoli Beržoro, Stirbaitinės miške. Šiuo keliu ne kartą keliavo a.a. Regina Jonušienė, šiuo keliu palydėta ir į paskutinę kelionę.

Tautodailininkė gimė 1926 m. rugpjūčio 12 d. Kretingos rajone, Juodupėnų kaime, netoli Salantų. Užaugo didelėje, septynių vaikų šeimoje. Jos mama – Emilija Giedraitė iš Juodupėnų, o tėvelis – Sereckis nuo Platelių. Mama buvo gera audėja, dainininkė, giedorka, siuvinėjo kryželiu, pynė iš šiaudų sodus, per Kalėdas su vaikais ruošdavo vaidinimus, rašė eiles. Regina paveldėjo mamos talentus – tapo menininke. Jaunystėje atkakliai siekė mokslo, 1947 –  1957 metais mokytojavo Stirbaičių pradinėje mokykloje netoli Platelių. Sukūrusi šeimą, augino vaikus ir prisiminė jaunystės pomėgį grožiui, dailei. Vėliau pradėjo drožti  iš medžio. Tuomet buvo neįprasta, kad moteris taip pat gali drožti iš medžio. Pradžioje drožė kaukes, lazdas, vėliaui mėgo skaptuoti tai, kas priminė vaikystę, tėvus, žemės ūkio darbus, šventųjų skulptūras, pagoniškus dievus. Tapė pasakų motyvais, gamtos vaizdus.  1960 m. pirmą kartą dalyvavo parodoje Plungėje. Menininkė 1973 m. įstojo į Lietuvos tautodailininkų sąjungą. Regina Jonušienė aktyviai dalyvavo  rajoninėse, apskrities, kitose parodose. Jos kūriniai daug kartų įvertinti respublikinėse parodose: A.Varno tapytojų parodoje-konkurse Joniškyje, L.Šepkos medžio drožėjų parodoje-konkurse Rokiškyje. 2005 m. R.Jonušienei suteiktas meno kūrėjo statusas, 2008 m.  – jos kūryba įvertinta Lietuvos kultūros ministerijos premija. Menininkės skulptūrėlėmis, paveikslais, kaukėmis rinkinius papildė Telšių, Plungės, Vilniaus, Maskvos, net Japonijos muziejai bei pavieniai kolekcionieriai.

Kartu su vyru Justinu Jonušu savo sodyboje Godelių kaime įkūrė privatų tautodailės ir etnografijos muziejų. Muziejuje sukaupė savo darbų bei kitų meistrų medžio drožinių, paveikslų, geležinių kryžių kolekciją. Klėtelėje įrengė senovės daiktų ekspoziciją. Dabar sodybą ir muziejėlį tautodailininkui Justinui Jonušui prižiūrėti padeda dukra Rita Jonušaitė-Kalpokienė.  Besidomintys žemaičių tradiciniu paveldu visuomet laukiami senojoje Godelių kaimo sodyboje.

Scroll to top