Priešpaskutinis “Unigreen” projekto partnerių susitikimas Papėje

2019-07-26 / Žemaitijos NP

LLI-010 “Gamtinio turizmo pritaikymas visiems (UniGreen)”

Šių metų liepos 22-23 d. Papėje (Rucavos savivaldybėje) Kuržemės planavimo regionas drauge su 10-čia projekto “Unigreen” partnerių (Aukštaitijjos nacionalinis parkas, Biržų regioninis parkas, Durbės savivaldybė, Kretingos rajono savivaldybė, Kuldigos, Rojas, Saldus Skrundos, Ventspilio savivaldybės, Žemaitijos nacionalini parkas) organizavo priešpaskutinį projekto valdymo susitikimą, kuriame diskutavo apie iki šiol įgyvendintas veiklas ir aptarė likusias užduotis paskutiniam periodui, kurias reikia įgyvendinti iki 2019 m. spalio 31 d.
Iki šio momento sėkmingai įgyvendintos visos mokymų, dalinimosi patirtimi ir seminarų organizavimo bei infrastruktūros įrengimo projektinės veiklos Kuržemėje. Didžioji dalis rinkodaros veiklų taip pat yra baigtos. Siekiant aktyvesnio keliautojų susidomėjimo projekto metu parengtu “Gamtos takų” vadovu, buvo įtrauktos kelios papildomos rinkodarinės priemonės – akcija „Tako Kuržemė!“ ir „Takais per Lietuvą!“ bei Kuržemės gamtos takų fotografijų paroda, kurią šiuo metu galima aplankyti prekybos centre „Riga Plaza“. Papildomos rinkodarinės veiklos vykdomos sėkmingai, jas numatoma užbaigti rugsėjo mėnesį.
Vykdydami infrastruktūros įrengimą Lietuvoje, partneriai sėkmingai baigė tiesti medinių lentų takus ir pontoninius tiltus prie Kirkilų karstinių ežerų, Biržų regioniniame parke. Taip pat atliko apžvalgos aikštelės rekonstrukciją Platelių ežero pakrantėje, Žemaitijos nacionaliniame parke. Toliau tęsiami Jauryklos parko Kretingoje ir pontoninių prieplaukų, takų ruožų ir poilsio zonų Aukštaitijos nacionaliniame parke įrengimo darbai. Numatoma, kad statybos ir montavimo darbai bus baigti rugsėjo mėnesį. Be to, išleista nemažai gamtinių takų žemėlapių Žemaitijos ir Aukštaitijos nacionaliniuose parkuose. Dar planuojama išleisti Biržų regioninio parko ir Klaipėdos krašto gamtinių trasų žemėlapių.
Susitikimo pabaigoje partneriai aptarė baigiamosios projekto konferencijos, vyksiančios rugsėjo 17 d. Talsi mieste, organizacinius klausimus. Išsamesnė informacija apie registraciją ir laiką bus pateikta vėliau.
Projekto veiklos įgyvendinamos remiant 2014–2020 m. „Interreg V-A Latvija – Lietuva“ programai.

 

Parengta pagal Kuržemės planavimo regiono informaciją.

Scroll to top