Pradėtas įgyvendinti EEE finansuojamas projektas „Biomasės kompostavimo mechanizmo sukūrimas, išsaugant biologinę įvairovę NATURA 2000 teritorijose“

2015-04-30 / Žemaitijos NP

NATURA 2000 teritorijose – Žemaitijos nacionalinis parkas, plotas 21 189 ha, ir Reiskių tyro pelkė, plotas 4 046 ha, – sparčiai užželia valstybinėje miškų žemėje esančios vertingos pievos, ganyklos ir pelkės (bendras plotas 192 ha), nyksta jose esanti biologinė įvairovė, tarp kurių 2 griežtai saugomos ir 42 retos rūšys. Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai yra priskirtos abi šios NATURA 2000 teritorijos. Direkcija čia vertina bendrą būklę ir natūralių buveinių ir retų rūšių būklę, atlieka jų monitoringą, organizuoja gamtotvarkos darbus. Siekiant išsaugoti vertingas atviras pievų ir pelkių buveines būtina iškirsti krūmus, nušienauti ir pašalinti biomasę. VĮ Telšių miškų urėdija iki šiol nebuvo suinteresuota atvirų buveinių tvarkymu, nes neturėjo šienauti, biomasei surinkti reikalingos technikos, nebuvo kur panaudoti susidariusios biomasės. Iš numatomų tvarkyti 192 ha pievų ir pelkių per metus gaunama biomasė bus panaudota VĮ Telšių miškų urėdijos medelynų komposto gamybai. Platelių bendruomenė prisidės prie projekto dalyvaudama seminare apie biologinę įvairovę ir bioskaidžių atliekų tvarkymą.

Projekto veiklos turi būti užbaigtos iki 2016 metų balandžio 30 dienos. Jų tęstinumą užtikrins Žemaitijos nacionalinio parko direkcija ir VĮ Telšių miškų urėdija.

 

Scroll to top