Po mišių parsinešdavo į namus

2021-04-03 / Žemaitijos NP
Didžiojo šeštadienio pamaldų metu buvo šventinama ugnis, kurią žmonės po mišių parsinešdavo į namus. Tam buvo ruošiamasi iš anksto: miške surasdavo ant beržo augančią kempinę, ją išdžiovindavo. Išdžiūvusią kempinę, pervertą šakele arba viela, uždegdavo nuo bažnyčios šventoriuje sukrauto laužo. Tam, kad žaižaruojanti kempinė nenustotų smilkti, ją nešdavo mosuodami, taip vis sužadindami ugnį.
Nešėjas, dažniausiai tai būdavo koks vikresnis, dažnai raitas jaunuolis, skubėdavo namo. Ten laukdavo jau išvalytas, naujai ugniai paruoštas pečius. Tradiciškai ta pati liepsna turėjo būti palaikoma ištisus metus – iki kitų Šv. Velykų.
Vaizdo įraše galite matyti   https://fb.watch/4DT_YwPU8-/
Visuomenės informavimo specialistė
Daiva Vaškienė
Scroll to top