Plinkšių kraštovaizdžio draustinis

2016-10-21 / Žemaitijos NP

Plinkšių valstybinis kraštovaizdžio draustinis įsteigtas 1974 m. Sedos ir Šerkšnėnų seniūnijose Mažeikių raj. bei Gadunavo seniunijoje Telšių raj. Draustinyje saugomi Rytų Žemaičių plynaukštės gamtiniai kompleksai, gamtos ir kultūros paminklai. Teritorijoje vyrauja banguotos priemolingos lygumos su Plinkšių ežeru, telkšančiu termokarstinėje lėkštoje rinoje.

Į draustinį patenka Plinkšių dvaro sodyba – valstybės saugomas kultūros paveldo objektas, kuriam Lietuvos Respublikos Kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190, nustatytas tikslas – saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugoti viešajai pagarbai. Plinkšių dvaro sodybos akcentas – rūmai, projektuoti vokiečių architekto Rosenbaum, statyti 1880-1886 m., vėlyvojo klasicizmo stiliaus, taisyklingo stačiakampio plano, su prieangio ir terasos iškyšomis. Fasadų kompozicijoje vyrauja italų renesanso elementai. Šiuo metu pastatas apleistas. Plinkšių dvaro statytoju laikomas Konstantinas Pliateris (1847-1899).

 

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos Kraštotvarkos  skyriaus vyr. specialistas

Stanislovas Vyšniauskas

Scroll to top