6 Plenero sumanytoja ir vadovė Kristina Gudonytė-Dūdienė (pirma iš dešinės), A.Kuprelytės n.
2022-07-21 / Žemaitijos NP

Scroll to top